Zakup niewielkiej działki siedliskowej nie powinien być skomplikowany

Ograniczenia, dotyczące obrotu ziemią rolną, nie dotyczą małych działek, na których stoją budynki mieszkalne. Ale zakup siedliska na większym gruncie jest już niełatwy


O czym przeczytasz?

Zakup ziemi rolnej podlega obostrzeniom

Osoby, które nie są rolnikami, mogą kupić siedlisko na wsi. Najprościej będzie znaleźć dom z zabudowaniami, który stoi na działce o wielkości nieprzekraczającej 0,5 ha.

Ograniczenia przy zakupie ziemi rolnej

Według przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, obrót ziemią rolną podlega ograniczeniom. Wprawdzie niedawno doszło do liberalizacji przepisów i teraz osoba, która nie jest rolnikiem, może kupić grunt o powierzchni do 1 ha bez konieczności starania się o zgodę Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, jednak dla rozpoczęcia budowy konieczne będzie przejście przez skomplikowaną i niepewną procedurę odrolnienia.

Przepisy mówią, że działki zabudowane budynkiem jednorodzinnym i innymi budowlami, niewykorzystywanymi do produkcji rolnej, wraz z gruntami przyległymi nie podlegają restrykcjom, jeśli ich powierzchnia jest mniejsza niż 0,5 ha.

Czyli osoby, które nie są rolnikami, mogą bez problemu kupić taką nieruchomość i spokojnie w niej zamieszkać.

Procedury przy zakupie gruntów rolnych

Jeśli jednak ktoś marzy o siedlisku na większej powierzchni, musi się liczyć z koniecznością przejścia przez procedurę, związaną z zakupem ziemi rolnej. Aby ktoś niebędący rolnikiem mógł kupić taki grunt, sprzedawca musi udowodnić, że nie otrzymał żadnej oferty zakupu ze strony rolników, poza tym konieczna jest zgoda ze strony Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który na dodatek ma prawo pierwokupu. O tym, jak takiego zakupu dokonać, piszemy tutaj.

Jeszcze gorzej wygląda sytuacja, jeśli ktoś chce kupić grunt i dopiero postawić na nim siedlisko. Otóż w grę nie tylko wchodzi procedura, w ramach której konieczna jest zgoda na zakup ziemi rolnej. Aby móc postawić siedlisko, trzeba być po prostu rolnikiem. A więc trzeba co najmniej przez 5 lat prowadzić gospodarstwo rolne albo w nim pracować ewentualnie posiadać choćby zasadnicze wykształcenie rolnicze. Takie wykształcenie będzie o tyle przydatne, że na działce siedliskowej trzeba prowadzić gospodarstwo rolne, a więc uprawiać ziemię czy hodować zwierzęta.

Rolnicy mają większe możliwości

Wbrew pozorom, nie jest trudno zostać rolnikiem. W internecie można znaleźć wiele ofert kursów, po których ukończeniu uzyskuje się kwalifikacje rolnicze. Koszty takich zajęć nie są wysokie, na przykład w warszawskiej Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego podyplomowe studia rolnicze trwają przez rok (czyli przez dwa semestry), a łączny koszt to 3,2 tys. zł.

Ale trzeba też wiedzieć, że nawet rolnik nie zawsze będzie w stanie postawić siedlisko. Wszystko zależy od tego, jakie wymagania stawia gmina. Mogą one zostać zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jeśli taki został dla danego terenu uchwalony. Jeśli nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, to wymagania mogą zostać w warunkach zabudowy, wydawanych przez gminę. O to, jakiej wielkości grunty są potrzebne do wybudowania siedliska, warto więc spytać w urzędzie gminy, do której chcemy się przenieść.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować