Kiedy można stracić mieszkanie komunalne?

Program mieszkań komunalnych jest stworzony dla tych, których sytuacja jest trudna. Nie jest łatwo otrzymać taki lokal, dlatego należy bardzo uważać, żeby go nie stracić. Może się tak wydarzyć, jeśli najemca zignoruje swoje obowiązki. Jakie?


O czym przeczytasz?

Mieszkanie w ujęciu formalnym

Istnieje legalna definicja mieszkania, którą możemy znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zgodnie z rozporządzeniem mieszkanie jest zespołem pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mających odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, spełniający niezbędne warunki do stałego pobytu ludzi i prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego.

Wyróżniamy następujące formy mieszkań:

 • spółdzielcze,
 • komunalne,
 • społeczno-czynszowe – inaczej TBS,
 • własności – inaczej zwane hipotecznym,
 • zakładowe.

O mieszkaniu komunalnym słów kilka

Mieszkania komunalne są własnością gminy i zgodnie z założeniem winny być przeznaczone dla osób, które z uwagi na trudną sytuację materialną nie mogą sobie pozwolić na zakup nieruchomości na rynku. Dlatego też przyznanie prawa do takiego lokalu traktuje się jako formę pomocy socjalnej.

Z uwagi na ogólną sytuację ekonomiczną panującą w Polsce, zapotrzebowanie na mieszkania komunalne jest ogromne. Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należy zaspokajanie potrzeb wspólnoty gminy, taką potrzeba są przede wszystkim mieszkania.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat tego, czym jest i komu przysługuje mieszkanie komunalne.

Dla kogo przeznaczone są lokale komunalne?

Lokale komunalne przeznaczone są zwłaszcza dla osób, które nie są w stanie zapewnić sobie mieszkania na wolnym rynku, z uwagi na trudną sytuację materialną czy rodzinną. Decydując o przyznaniu lokalu, samorządy biorą pod uwagę dochód gospodarstwa domowego, jednakże nie może on być zbyt niski, ponieważ to nie gwarantuje, że lokator będzie terminowo opłacać czynsz.

Dochód nie może być również wysoki, albowiem w opinii urzędników może umożliwić zakup lub wynajęcie nieruchomości na wolnym rynku. Istotne jest również, by osoba wnioskująca o mieszkanie nie posiadała innej nieruchomości mieszkalnej.

Ważne jest również to, że gmina, w której osoba ubiega się o lokum, jest miejscem jej stałego pobytu. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że gmina w uchwale może określić dodatkowe warunki jakie należy spełnić.

W tym miejscu dowiesz się czym się różni mieszkanie komunalne o socjalnego.

Standard mieszkania komunalnego

Mieszkania komunalne charakteryzują się nieco gorszym standardem i słabszym wykończeniem aniżeli mieszkania własnościowe, jednakże ich ogromną zaletą jest to, że często są wykańczane „pod klucz”, zatem posiadając meble, można po otrzymaniu mieszkania w zasadzie od razu w nim zamieszkać.

Chociaż zarówno mieszkania komunalne, jak i mieszkania socjalne (tzw. lokale socjalne) należą do gminy, to nie mają one tożsamego charakteru.

Mieszkania komunalne bowiem niczym nie odbiegają zandto od średniego standardu mieszkań, które można wynająć na zasadach wolnorynkowych. Natomiast mieszkania socjalne to najczęściej lokale o tzw. obniżonym standardzie, które nierzadko mają np. części wspólnie (tj. kuchnię do dyspozycji kilku obcych osób, wspólne łazienki), pokoje przechodnie, czy pokoje wymagające remontu. Często też mieszkania socjalne znajdują się w starej zabudowie, zlokalizowanej na obrzeżach miast.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat eksmisji i jej głównych przyczyn.

Jakie obowiązki ma najemca mieszkania komunalnego?

Posiadanie mieszkania komunalnego jest obwarowane pewnymi prawami, ale też obowiązkami. Przede wszystkim najemca lokalu komunalnego nie może pozostać „bez dachu nad głową”. W przypadku, gdy bez własnej winy lokator nie może mieszkać w lokalu komunalnym przyznanym mu przez gminę, to na gminie ciąży obowiązek przydzielenia mieszkania zastępczego.

Niezależnie od powyższego, najemca musi  pamiętać, że mimo, iż ma prawo do zajmowania lokalu, to również ciążą na nim pewne obowiązki. Przede wszystkim zobowiązany jest do terminowej zapłaty czynszu.

Każda gmina samodzielnie ustala wysokość czynszu, którego podstawą jest tzw. wartość odtworzeniowa lokal. Ponadto należy pamiętać, że mimo, iż lokator zajmuje lokal, to wciąż gmina pozostaje jego właścicielem, dlatego to gmina decyduje np. o możliwości przeprowadzenia remontu. Oczywiście nie chodzi tu o drobne, codzienne naprawy, tylko o decyzje, które znacząco wpływają na wygląd lokalu. 

W tym miejscu znajdziesz wszystkie niezbędne informacje na temat wykupu mieszkania komunalnego.

Utrata prawa do mieszkania komunalnego

Korzystając z lokalu będącego własnością gminy, należy pamiętać, że lokator nie jest właścicielem mieszkania i dlatego najemcy zobowiązani są do przestrzegani wielu zasad, albowiem w innym przypadku może grozić utrata prawa do zajmowania lokalu poprzez wypowiedzenie umowy najmu.

W przypadku mieszkania komunalnego gmina może nam wypowiedzieć najem, jeśli zadłużenie  z tytułu opłat za czynsz obejmuje minimum 3 pełne okresy rozliczeniowe (3 miesiące).

Inne okoliczności to:

 • nieobecność w lokalu przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,
 • nabycie prawa do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości,
 • podnajmowanie mieszkania w całości bądź części osobom trzecim bez wiedzy oraz zgody właściciela, tj. gminy,
 • użytkowanie lokalu w sposób naruszający regulamin oraz utrudniający zamieszkiwanie innym lokatorom budynku (np. głośne imprezy, hałasy czy zanieczyszczenie lokalu),
 • użytkowanie lokalu niezgodnie z jego przeznaczeniem (np. prowadzenie działalności usługowej w mieszkaniu bez pisemnej zgody gminy),
 • kiedy budynek wymaga remontu/rozbiórki bądź też został odzyskany od gminy przez prywatnych właścicieli.

W tym miejscu znajdziesz wszystko na temat dziedziczenia mieszkania komunalnego.

Co w sytuację gdy utracę prawo do lokalu komunalnego?

W przypadku rozwiązania przez gminę umowy najmu lokalu komunalnego, lokator traci prawo do zajmowania tego lokalu. Nie oznacza to jednak, że gmina może po prostu wyrzucić od tak „na bruk”. Aby nakazać lokatorowi opuszczenie mieszkania, konieczna jest jednak decyzja sądu.

Wydając wyrok nakazujący opróżnienie lokalu, sąd orzeka jednocześnie, czy danej osobie przysługuje prawo do zawarcia umowy najmu socjalnego, czy też nie. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Niemniej, istnieją jednak osoby, którym prawo do lokalu socjalnego przysługuje bezwarunkowo.

W tym miejscu przeczytasz czy możliwa jest zamiana lokalu komunalnego.

Komu lokal socjalny należy się zawsze?

Mieszkanie takie należy się zawsze: kobietom w ciąży, obłożnie chorym, emerytom i rencistom spełniającym kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej, małoletnim, niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej.

Ponadto ubezwłasnowolnionym oraz sprawującym nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkującym, osobom o statusie bezrobotnego oraz osobom spełniającym przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały.

Co istotne, prawo do lokalu socjalnego przysługuje tym osobom tylko pod warunkiem, że nie mają innego lokalu, w którym mogłyby zamieszkać Jeśli takie prawo eksmitowany nabywa, eksmisja może nastąpić dopiero w momencie, gdy gmina złoży ofertę najmu lokalu socjalnego.

W tym miejscu przeczytasz czy możliwe jest zasiedzenie lokalu komunalnego.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Advertisement
Advertisement

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Pachnące pomarańcze z goździkami

Idealny dodatek do herbat, a podczas suszenia może być także naturalnym świątecznym zapachem, który nada naszym mieszkaniom wyjątkowego i magicznego klimatu.

Advertisement