Jak rozliczyć PIT? Jaki formularz wybrać?

Zaczyna się okres rozliczania podatków. Aby właściwie złożyć zeznanie podatkowe, należy wybrać właściwy formularz


O czym przeczytasz?

Wybór formularza podatkowego

Ruszają rozliczenia podatkowe za rok 2020. Aby prawidłowo się rozliczyć, należy wybrać właściwy formularz.

PIT-16A dla rozliczających się kartą podatkową

Karta podatkowe to jedna z uproszczonych metod rozliczania się z fiskusem. Przeznaczona jest m.in. dla rzemieślników, sklepikarzy, producentów rękodzieła ludowego itd. Aby móc skorzystać z karty podatkowej, należy złożyć PIT-16, w którym informuje się urząd skarbowy o przejściu na kartę podatkową.

Rozliczenia podatkowego dokonuje się z kolei na PIT-16A. Termin złożenia zeznania upływa ostatniego dnia stycznia. Jeśli ostatni dzień stycznia przypada na dzień wolny od pracy, a tak właśnie jest w tym roku, wówczas termin złożenia zeznania upływa pierwszego dnia roboczego po tej dacie. W tym roku więc PIT-16A można składać do 1 lutego.

PIT-28 dla rozliczających się ryczałtem

Nieco więcej czasu na rozliczenie mają ci, którzy w ubiegłym roku opłacali podatek zryczałtowany od przychodów ewidencjonowanych. Ustawowy termin, w którym powinni oni złożyć rozliczenia podatkowe, to 28 lutego. Jednak w tym roku 28 lutego przypada w niedzielę, a więc – zgodnie z przepisami – za ostatni dzień na złożenie rozliczenia uznaje się pierwszy dzień roboczy, przypadający po terminie, czyli w tym roku 1 marca.

Ci, którzy opłacają ryczałt, powinni wybrać PIT-28. Ten formularz przeznaczony jest i dla tych, którzy prowadzili działalność gospodarczą, i dla tych, którzy uzyskiwali w 2020 roku dochodu z najmu jako osoby prywatne i zdecydowały się na rozliczanie ich ryczałtem.

Ważne! Trzeba pamiętać, aby poza wypełnieniem PIT-28 dodać do zeznania jeszcze PIT-28/A, czyli załącznik do rozliczenia. Wiele osób, które uzyskują dochody z najmu, nie dołącza PIT-28/A, uznając, że ten załącznik jest przeznaczony wyłącznie dla przedsiębiorców. Tymczasem urzędy skarbowe wymagają tego załącznika także od osób, które mają dochody z najmu, choć działalności nie prowadzą.

PIT-37 dla zatrudnionych

Osoby, które zatrudnione są na etacie czy na umowie zleceniu, a także ci, za których zaliczki odprowadza płatnik – czyli renciści i emeryci – rozliczają się z fiskusem na formularzu PIT-37. Z tego samego formularza korzystają osoby zatrudnione na kontraktach menadżerskich, zasiadające w radach nadzorczych czy organizacjach społecznych.

Na rozliczenie się z dochodów z pracy na etacie czy na umowie zleceniu, z rent i emerytur i innych jest jeszcze sporo czasu. Termin składania zeznania mija bowiem z końcem kwietnia. W tym roku nie ma szans na przedłużenie terminu o kilka dni, ponieważ 30 kwietnia przypada w piątek.

Ważne. Ci, którzy rozliczają dochody na PIT-37, muszą wcześniej otrzymać od swojego pracodawcy czy też instytucji, która wypłaca im świadczenia, informację o dochodach uzyskanych w minionym roku. Tę pracodawcy czy płatnicy wysyłają na druku PIT-11. Termin wysłania takiej informacji mija 1 marca.

Kobieta rozlicza podatki

PIT-36 i PIT-36L dla przedsiębiorców, choć nie tylko

Osoby, prowadzące działalność gospodarczą – nawet jeśli zdecydowały się uruchomić firmę w trakcie roku – rozliczają się na formularzu PIT-36. Jest on przeznaczony dla tych, którzy samodzielnie odprowadzali zaliczki na podatek dochodowy i rozliczają się na zasadach ogólnych, a więc z wykorzystaniem skali podatkowej.

Ważne. Z PIT-36 powinny skorzystać także osoby, które np. pracują na etacie i jednocześnie mają przychody z najmu i rozliczają je na zasadach ogólnych.

Odmianą PIT-36 jest PIT-36L, który jest przypisany dla osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się przy pomocy 19-proc. podatku liniowego. W przypadku tego formularza trzeba pamiętać, że rozliczenie to dotyczy wyłącznie działalności gospodarczej, bo w przypadku PIT-36 można tam wpisać także dochody z innych źródeł.

Przedsiębiorcy – zarówno ci, którzy rozliczają swoje dochody na zasadach ogólnych, jak o opłacający podatek liniowy – mają czas na złożenie PIT-36 lub PIT-36L do 30 kwietnia.

PIT-38 dla inwestorów giełdowych

Jeśli ktoś w minionym roku uzyskał dochód ze sprzedaży papierów wartościowych, składa PIT-38. Ten formularz wybierają zarówno ci, którzy na giełdzie kupowali i sprzedawali akcje, jak i instrumenty pochodne (np. kontrakty czy opcje) oraz korzystali z krótkiej sprzedaży. Przy użyciu PIT-38 muszą rozliczyć się także osoby, które sprzedały udziały w spółce mającej osobowość prawną (czyli w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością).

Termin złożenia PIT-38 w tym roku upływa 30 kwietnia.

PIT-39 dla sprzedających nieruchomość

Jeśli ktoś w tym roku sprzedał dom czy mieszkanie, musi rozliczyć dochód ze sprzedaży. Służy do tego PIT-39. To w nim powinniśmy poinformować fiskusa o dochodzie ze sprzedaży lokalu.

Podatkiem objęta jest wyłącznie sprzedaż nieruchomości, dokonana w okresie 5 lat od momentu jej nabycia. Jeśli ktoś sprzedał nieruchomość, w której posiadaniu był przez dłuższy okres, podatku nie płaci, a więc nie musi także składać zeznania podatkowego.

Ważne. PIT-39 należy złożyć, nawet jeśli pieniądze ze sprzedaży domu czy mieszkania wydaliśmy w całości na zakup innej nieruchomości na nasze potrzeby, czyli skorzystaliśmy z ulgi mieszkaniowej. Podobnie jest w przypadku, gdy pieniądze dopiero zamierzamy wydać na zakup nowego lokum dla siebie. Po prostu w formularzu trzeba zaznaczyć rubrykę, że skorzystaliśmy lub chcemy skorzystać z ulgi. Według obecnych przepisów, na wykorzystanie ulgi mamy 3 lata.

Bez względu na to, czy musimy zapłacić podatek od sprzedaży, czy też zamierzamy skorzystać z ulgi mieszkaniowej, czas na rozliczenie dochodów ma do 30 kwietnia.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować