Instalacja pompy ciepła. Czy wymaga zgłoszenia lub pozwolenia na budowę?

Budowa domu wiąże się z koniecznością rozważenie wielu kwestii, w tym tych związanych z wyborem ogrzewania. Idealnym rozwiązaniem może okazać się zamontowanie pompy ciepła. Jak to zrobić legalnie?


O czym przeczytasz?

Czym jest pompa ciepła?

Pompa ciepła jest niskotemperaturowym urządzeniem grzewczym, pobierającym energię cieplną z otoczenia budynku (powietrza, wody lub gruntu), ktundefinedra przy udziale prądu przekształcana jest w energię wykorzystywaną następnie do ogrzewania nieruchomości, wody użytkowej oraz do chłodzenia pomieszczeń w czasie upałundefinedw.

Z tego też względu, urządzenia tego nie można traktować jako prostego odpowiednika kotła. Pompa ciepła jest elementem systemu, ktundefinedry składa się z trzech części:

  • źrundefineddła dolnego, czyli gruntu, powietrza lub wody;
  • pompy, ktundefinedra czerpie ciepło z otoczenia i zmienia ją na użyteczną postać;
  • źrundefineddła gundefinedrnego, czyli instalacji grzewczej w budynku.

W tym miejscu znajdziesz informacje na temat budowy tarasu, pergoli czy altany.

Rodzaje pomp ciepła

Zgodnie z ogundefinedlnym podziałem wyrundefinedżnia się trzy rodzaje pomp ciepła:

REKLAMA
Advertisement
  • pompy gruntowe,
  • pompy wodne,
  • pompy powietrzne.

W przypadku pomp gruntowych ich źrundefineddłem ciepła jest grunt. Tego rodzaju pompa może być wykorzystana zarundefinedwno do dostarczenia ciepła do obiegu grzewczego, jak i domowego zbiornika gorącej wody. Jej zaletą jest wysoka efektywność działania, dzięki czemu pompa może być jedynym źrundefineddłem ogrzewania nieruchomości. Mankamentem pomp gruntowych jest to, że przy zastosowaniu wymiennika poziomego powierzchnia działki powinna mieć co najmniej 500 m2, a przy niektundefinedrych konfiguracjach nawet ponad 1000 m2.

Gruntowy wymiennik ciepła (w postaci instalacji hydraulicznej umieszczonej w gruncie, wewnątrz ktundefinedrej przepływa ciecz niezamarzająca) dostarcza ciepło i chłundefinedd dla gruntowej pompy ciepła. Stanowi on jeden z najczęściej stosowanych sposobundefinedw zapewnienia ciepła niskotemperaturowego niezbędnego do funkcjonowania urządzenia.

Źrundefineddłem ciepła pomp wodnych jest płynąca woda. Pompa wodna rundefinedwnież może stanowić jedyne źrundefineddło ogrzewania domu. Zewnętrznym źrundefineddłem zasilania pompy może być energia elektryczna, olej lub gaz.

Jeśli idzie o pompy powietrzne, ich źrundefineddłem ciepła jest powietrze pobierane z zewnątrz. Tego rodzaju pompy dzieli się na te typu powietrze-powietrze (transport ciepła do wewnątrz) oraz typu powietrze-woda (ciepło transportowane do obiegu grzewczego i zbiornika z gorącą wodą). Pompę powietrzną można wykorzystywać w każdych warunkach.

W tym wypadku konieczne jest jednak wyposażenie nieruchomości w dodatkowe źrundefineddło ogrzewania, ktundefinedre będzie wspomagało pracę pompy lub ją zastępowało w okresie największych rundefinedżnic temperatur między wnętrzem a zewnątrzem pomieszczeń.

Na rynku można spotkać rundefinedwnież hybrydowe pompy ciepła, ktundefinedre stanowią kombinację energii ze źrundefineddła odnawialnego i tradycyjnego i rundefinedżnią się między sobą w zależności od zastosowanych rozwiązań.

W tym miejscu dowiesz się czym jest decyzja administracyjna.

Zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę i zgłoszenia

Nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. undefined Prawo budowlane wprowadziła wiele rozwiązań ułatwiających budowę wielu urządzeń, w tym rundefinedwnież pomp ciepła.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami dotyczącymi pomp ciepła, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia wykonywanie robundefinedt budowlanych polegających na instalowaniu pomp ciepła o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW (art. 29 ust 4. pkt 3 pkt c ustawy undefined Prawo budowlane).

Tutaj przeczytasz co można wybudować bez pozwolenia i bez zgłoszenia.

W tym miejscu znajdziesz wszystko na temat procesu budowy domu na zgłoszenie w polskim prawie.

Szczegundefinedlne regulacje prawa budowalnego

Instalowanie pomp ciepła nie wymaga zgłoszenia ani uzyskania pozwolenia na budowę. Ustawodawca wprowadza jednak pewne wyjątki od tej ogundefinedlnie przyjętej reguły.

Ze szczegundefinedlnych regulacji prawnych z ustawy undefined Prawo budowlane, należy tu wymienić przede wszystkim art. 29 ust 6 i 7. Pierwszy z nich (art. 29 ust. 6) wskazuje na obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszary Natura 2000.

W tym miejscu dowiesz się jak uzyskać pozwolenie na budowę.

Drugi z ustępundefinedw (art. 29 ust. 7 PB) odnosi się do realizacji robundefinedt budowlanych w obiektach zabytkowych, gdzie ustawodawca wprowadza bezwzględny obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę po uprzednim uzyskaniu zgody Wojewundefineddzkiego Konserwatora Zabytkundefinedw, a w przypadku robundefinedt budowlanych wykonywanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkundefinedw, wprowadza obowiązek dokonania zgłoszenia robundefinedt budowlanych, oczywiście rundefinedwnież ze zgodą Wojewundefineddzkiego Konserwatora Zabytkundefinedw.

W tym miejscu pisaliśmy o zgodzie konserwatora zabytkundefinedw na remont czy roboty budowlane przy budynku wpisanym do rejestru.

Uwaga na przepisy szczegundefinedlne

Gdy decydujemy się na instalację pompy ciepła, nie wystarczy przeanalizować przepisy prawa budowlanego. Trzeba też przestudiować regulacje znajdujące się w ustawach szczegundefinedlnych, w tym przede wszystkim w ustawie undefined Prawo geologiczne i gundefinedrnicze oraz w ustawie undefined Prawo wodne.

Konieczne będzie rundefinedwnież zapoznanie się z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli na danym terenie taki plan obowiązuje.

Więcej informacji na temat planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się pod tym linkiem.

Dopełnienie formalności wynikających z ustawy undefined Prawo geologiczne i gundefinedrnicze jest wymagane, gdy wykonuje się otwory na obszarach gundefinedrniczych albo poza nimi, gdy głębokość odwiertundefinedw przekracza 30 m w celu wykorzystania ciepła ziemi.

Wykonując pompy wodne trzeba mieć na uwadze przepisy undefined Prawo wodne. W przypadku tych pomp wykonuje się studnię, czyli obiekt służący do ujmowania wundefinedd podziemnych, ktundefinedry jest urządzeniem wodnym. Wykonywanie urządzeń wodnych zazwyczaj wymaga uzyskania zgody wodnoprawnej. Nie jest ona wymagana w przypadku urządzeń wodnych do poboru wundefinedd podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wundefinedd i ujęć o głębokości do 30 m (art. 395 pkt 5 ustawy PW).

Zwykłe korzystanie z wody to korzystanie w celu zaspokojenia potrzeb własnego gospodarstwa domowego, a pobundefinedr wody powierzchniowej lub podziemnej nie przekracza ilości 5 mundefined na dobę (art. 395 pkt 5 ustawy PW).

W tym miejscu dowiesz się wszystkiego na temat budowy zbiornika na deszczundefinedwkę.

Dofinansowanie do pomp ciepła w roku 2022 undefined program Moje Ciepło

Ze względu na ich ekologiczny charakter, energooszczędne pompy ciepła są w ostatnim czasie dotowane przez państwo, m.in. dzięki programowi Moje Ciepło. Celem istnienia programu jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i energetyki prosumenckiej z zastosowaniem zeroemisyjnych źrundefineddeł ciepła w postaci pomp ciepła w domach jednorodzinnych.

Program skierowany jest do osundefinedb fizycznych undefined właścicieli lub wspundefinedłwłaścicieli (odbiorcy końcowi) nowych, jednorodzinnych budynkundefinedw mieszkalnych i dotyczyć będzie zakupu oraz instalacji pomp ciepła. Dofinansowania do pomp ciepła dotyczą zakupu i montażu pomp ciepła w nowych domach o podwyższonym standardzie energetycznym.

Dotacje na pompy ciepła mają pokrywać do 30% kosztundefinedw kwalifikowanych inwestycji, ale w przypadku posiadaczy Karty Dużej Rodziny undefined do 45%.

Budżet całego programu wynosi 600 mln. zł. Według wyliczeń Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wystarczy na dotacje do zakupu i montażu pomp ciepła w 57 tysiącach domostw. Planowana wysokość dopłat obejmuje kwoty od 7.000,00 zł do 21.000,00 zł.

Nabundefinedr wnioskundefinedw o dofinansowanie z programu Moje Ciepło odbywa się w trybie ciągłym od 29 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środkundefinedw.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami, napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl Postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Advertisement
Advertisement

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!

Advertisement