Hulajnoga elektryczna i urządzenia transportu osobistego. W końcu widziane przez prawo. Są też sankcje.

O konieczności uregulowania w przepisach hulajnóg elektrycznych mówiło się od dawna. Jak zwykle prawo podąża za życiem ze sporym opóźnieniem, ale tu widać rozmach. Nowe przepisy weszły w życie 20 maja. Lepiej je poznać, bo nieznajomość może kosztować


O czym przeczytasz?

E-hulajnogi dotychczas

Do tej pory korzystanie z elektrycznej hulajnogi w Polsce nie było unormowane w żadnych przepisach. Ba, nawet nie zdążył utrzeć się jakiś zwyczaj czy intuicyjna zasada społeczna dotycząca relacji piesi-hulajnogowcy. Można nawet stwierdzić, że prundefinedcz narastającej fali urazundefinedw i frustracji wszsystkich uczestnikundefinedw pasa drogowego, ale przede wszystkim chodnika, nie zdołaliśmy ujażmić i ucywilizować tego zjawiska.

Użytkownicy, a właściwie kierujący tego typu urządzeniami byli dotychczas traktowani przez system prawny jak piesi. Z jednej strony mieli przez to pewne przywileje, np. w konfrontacji z pojazdami mechanicznymi. Za to obowiązki kompletnie nie przystawały do stanu rzeczywistości, a norm przy tym nie było żadnych.

Do tego dochodziły problematyczne społecznie nieodpowiedzialność, młody wiek, czy stan psychofizyczny użytkownikundefinedw, ktundefinedre w połączeniu z niedostateczną infrastrukturą oznaczały poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia.

Nowe definicje w systemie prawnym. Jest hulajnoga elektryczna.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, hulajnoga elektryczne to pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowym, z kierownicą, bez siedzenia i pedałundefinedw, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

Tak szeroka definicja wynika z ogromnej rundefinedżnorodności tych pojazdundefinedw. Ponadto, od teraz wiadomo na pewno, że hulajnoga jest pojazdem, a jej użytkowniek kierującym. Zgodnie z definicją zawartą w w.w. ustawie pojazdem jest środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszyna lub urządzenie do tego przystosowane, z wyjątkiem urządzenia wspomagającego ruch. Będzie to miało swoje konsekwencje, ale o tym pundefinedźniej.

Urządzenia wspomagające ruch i UTO

Nowelizacja wprowadziła także definicje innych "urządzeń" w taki sposundefinedb, aby możliwie najbardziej wyczerpująco skatalogować wszelkie "jeździdła", ktundefinedre można w przestrzeni publicznej spotkać. To zabieg mający znaczenie dla regulowania zachowań osundefinedb nimi kierujących, ponieważ bez niego nie można byłoby dokładnie opisać pożądanej lub - odwrotnie - zakazanej aktywności.

I tak oto, urządzenia wspomagające ruch, czyli urządzenia lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczony do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzany siłą mięśni.

Z kolej urządzenie transportu osobistego, zwane także UTO to pojazd napędzany elektrycznie, bez siedzenia i pedałundefinedw, przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na pojeździe, ale nie będący hulajnogą elektryczną.

Kto może być kierującym hulajnogą elektryczną i pojazdami podobnymi?

To kolejna z ważnych zasad, ktundefinedre wprowadziła nowelizacja Prawa o ruchu drogowym.

Hulajnogą elektryczną lub UTO mogą puruszać się wyłącznie:

 • osoby pełnoletnie,
 • osoby niepełnoletnie:
  • posiadacze karty rowerowej,
  • posiadacze prawa jazdy kat. AM, A1, B1, T,
 • osoby młodsze niż 10 lat:
  • w strefie zamieszkania,
  • pod opieką osoby dorosłej.

Gdzie i jak można jeździć?

Bardzo istotna kwestia, ktundefinedra - poza jednym nieostrym, ale raczej klarownym określeniem - wprowadza bardzo przejrzyste zasady.

Hulajnogą elektryczną lub UTO:

 • należy poruszać się jezdnią - gdy ruch na niej jest dozwolony z prędkością do 30 km/h,
 • należy poruszać się drogą dla rowerundefinedw lub pasem dla rowerundefinedw - maksymalna prędkość 20 km/h,
 • i wyjątkowo prowadzący hulajnogę elektryczną może trafić na chodnik, gdy na drodze auta jeżdżą szybciej niż 30 km/h i nie ma ścieżki rowerowej, przy czym na chodniku powinien poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszych.

Korzystając z drogi dla pieszych lub chodnika, należy zachowywać prędkość zbliżoną do prędkości pieszego, a także ustępować pieszym pierwszeństwa i nie utrudniać im ruchu.

Dodatkowo, pojazdy takie będą musiały poruszać się zgodnie z kilkoma innymi zasadami, np. omijać innych uczestnikundefinedw ruchu zachowując bezpieczny odstęp.

Zasady jazdy na hulajnodze i urządzeniu. Można po alkoholu? A chodnikiem?

Kierowca pojazdu jakim jest hulajnoga elektroyczna lub UTO, zgodnie z nowy przepisami, nie może stanowić zagrożenia dla siebie lub innych. Tu jednak ustawodawca zdobył sie na sporo konkretundefinedw nie zostawiając tym samym zbyt dużo miejsca na interpretacje (czy "tłumaczenia").

Przepisy jasno wskazują, że kierowca nie może prowadzić hulajnogi będąc pod wpływem alkoholu, a także nie może nikogo przewozić, a także rozmawiać przez telefon (trzymany przy uchu).

Ponadto jadąc na chodniku musi ustąpić pierwszeństwa pieszym. Co więcej, nowelizacja sprawia, że prowadzący mają obowiązek sygnalizowania manewrundefinedw (kierunkowskazem lub ręką).

To nie wszystko. Kierowca musi zachować metrowy odstęp podczas wyprzedzania innych użytkownikundefinedw, a w strefie zamieszkania obowiązuje go zasada prawej ręki.

Gdzie i jak odstawić e-hulajnogę?

To nadal nie koniec regulacji. Kolejna ma charakter porządkowy. Korzystając z e-hulajnogi, niezależnie od tego, czy to pojazd wypożyczony czy własny, należy pamiętać, że nie wolno postawić (czy lepiej oddające słowo -porzucić) jej gdziekolwiek.

Postundefinedj hulajnogi elektrycznej undefined jak mundefinedwi przepis undefined jest dopuszczalny na chodniku w miejscu do tego wyznaczonym, a jeśli takiego miejsca nie ma undefined jak najbliżej tej krawędzi chodnika, ktundefinedra jest najbardziej oddalona od jezdni.

Hulajnoga powinna stać rundefinedwnolegle do krawędzi jezdni, nie blokować ani nie utrudniać ruchu przechodniom, a nadto należy pozostawić im do przejścia co najmniej 1,5 m szerokości chodnika.

Dopuszczalna prędkość e-hulajnogi

Maksymalna dopuszczalne prędkość hulajnogi elektrycznej po drodze dla rowerundefinedw albo jezdni. została określona w przepisach na 20 km/h.

Uwaga! Poruszając się chodnikiem, należy prędkością zbliżyć się do tempa poruszania się pieszych. Pamiętajmy, że pieszy osiąga prędkość w granicach 3-5 km/h....

Właściwa reakcja właścicieli i operatorundefinedw hulajnundefinedg

Przepisy dotyczące powyższe, w tym dotyczęce prędkości nie rozrundefinedżniają hulajnundefinedg na własne lub wypożyczone. Korzystając z własnej hulajnogi elektrycznej lub innego urządzenia, konieczne będzie samodzielne zadbanie o to, aby nie przekraczać dozwolonej prędkości 20 km/h. Większa część pojazdundefinedw elektrycznych rozpędza się do większych prędkości, dlatego niezbędne będzie kontrolowanie licznika, o ile taki jest.

W przypadku hulajnundefinedg elektrycznych wykorzystywanych komenrcyjnie, na określony czas spodziewać się można, że operatory zadbają o to, aby elektronicznie ograniczyć prędkość jaką mogą rozwijać te urządzenia. Większość osiąga 25-28 km/h, a niektundefinedre nie mają wskaźnika aktualnej prędkości. Część operatorundefinedw zapowiedziała taką zmianę.

Sankcje. Są konkretne.

Nowelizacja KRD przewidziała dla kierowcundefinedw pojazdundefinedw szereg sankcji.

Za korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku podczas jazdy grozi mandat w wysokości 200 zł. Za niestosowanie się do warunkundefinedw parkowania na chodniku: 100 zł, a za nieustępowanie pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu 350 zł.

Za jazdę po spożyciu alkoholu od 300 do 500 zł (w skrajnych przypadkach wyższą karę może orzec sąd). Tutaj, podobnie jak w przypadku kierujących innymi pojazdami, może wsytąpić korzystanie z hulajnogi elektrycznej w stanie po spożyciu alkoholu (zawartość alkoholu we krwi od 0,2 do 0,5 promila) oraz w stanie nietrzeźwości (zawartość alkoholu we krwi powyżej 0,5 promila).

W obu przypadkach traktowane jest to jako wykroczenie i grozi za to grzywna i areszt. Ewentualne odholowanie pojazdu osoby po alkoholu oznacza dodatkowy koszt 123 zł oraz 23 zł za każdy dzień przechowywania.

Ustawa, ktundefinedra weszła w życie 20 maja 2021r., wprowadza także podobne stawki kwotowe opłat za usunięcie z drogi i parkowanie hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego undefined 123 zł za usunięcie oraz 23 zł za każdą dobę przechowywania.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!