Fotowoltaika a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Fotowoltaika to temat na czasie. Jest to dobry biznes, więc inwestorzy decydują się na zakładanie całych farm, aby uzyskiwać jak najwięcej energii. Czy wobec tego są jakieś wymagania? Czy farma taka może powstać gdziekolwiek?


O czym przeczytasz?

Czym jest fotowoltaika?

Fotowoltaiką nazywamy proces wytwarzania energii elektrycznej z darmowego promieniowania słonecznego. Ponieważ obecnie rozwundefinedj fotowoltaiki następuję bardzo dynamicznie, słońce zaczęło stanowić trzecie, co do wielkości źrundefineddło energii odnawialnej na świecie.

Przetworzona energia może być wykorzystywana do zasilania niewielkich urządzeń przenośnych, takich jak kalkulatory czy zegarki, ale rundefinedwnież do sygnalizacji drogowych oraz parkometrundefinedw, a także do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody w budynkach mieszkalnych.

Przetworzenie energii w słonecznej w prąd ma miejsce za sprawą paneli słonecznych przechwytujących jednostki światła i wprawiających w ruch elektrony tworzące prąd stały. Aby energia ta mogła zostać wykorzystana w domu, zamieniania jest na prąd zmienny za pomocą inwertera solarnego.

Nie będę się tutaj zagłębiał, jak działają panele i cały system, ponieważ nie to jest tematem niniejszego artykułu. Ponadto, proces ten jest dość skomplikowany, dlatego trudno byłoby go wyjaśnić w kilku słowach. W tekście postaram się raczej skoncentrować na miejscach gdzie panele mogą zostać zamontowane oraz jakie warunki prawne należy spełniać.

Farma fotowoltaiczna - co to takiego?

Jak wspomniałem na wstępie artykułu, panele fotowoltaiczne montowane są zarundefinedwno do pozyskania energii w gospodarstwach domowych, jak i przedsiębiorstwach. Celem wytworzenia większej ilości energii, budowane są farmy fotowoltaiczne.

Farmy fotowoltaiczne - inaczej nazywane elektrowniami słonecznymi undefined to szczegundefinedlnie wydzielone strefy terenu z rozłożonymi instalacjami paneli zamieniających energię słoneczną w energię elektryczną.

Aby postała taka farma, konieczne jest zbudowanie odpowiedniej infrastruktury , na ktundefinedrą składają się panele, inwertery oraz elementy konstrukcyjne. Po wykonaniu przyłącza, prąd pozyskany wprost ze słońca staje się w pełni darmową energią.

Ogromną zaletą tego systemu jest to, że energia zużywana jest nie tylko w miejscu jej wytworzenia, ale też może być przesyłana do sieci energetycznej do użytku innych odbiorcundefinedw energii. Wytworzony w elektrowni fotowoltaicznej prąd może rundefinedwnież zostać zmagazynowany w akumulatorach w celu wykorzystania go w czasie gorszego nasłonecznienia.

Jak dokładnie działają takie farmy?

Na farmę fotowoltaiczną składają się tysiące paneli, przy czym w każdym z nich znajdują się ogniwa fotowoltaiczne, w ktundefinedrych energia powstaje poprzez zastosowanie materiału pundefinedłprzewodnika- na ogundefinedłu - krzemu. Następnie zachodzi zjawisko fotoelektryczne.

Każda z instalacji ma określoną moc wytwarzania prądu przy pełnym nasłonecznieniu. Poziom mocy elektrowni stanowi więc sumę mocy działających w niej paneli, oznacza to, że im więcej paneli, tym większe możliwości w generowania prądu.

Gdzie można usytuować farmę fotowoltaiczną?

Należy pamiętać, że farmy fotowoltaiczne powinny być umiejscowione na specjalnie do tego wyznaczonym gruncie, ktundefinedry spełnia odpowiednie warunki. Jakie są to warunki?

Otundefinedż przede wszystkim chodzi o ukształtowanie terenu oraz położenie. Należy zapewnić takie warunki, by na panele padało odpowiednio wiele promieni słonecznych, wobec czego najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie farmy w stronę południa, na terenie, ktundefinedry nie jest zacieniony.

Należy rundefinedwnież mieć na uwadze, że na budowę farmy fotowoltaicznej potrzebne jest zezwolenie oraz koncesja, dzięki ktundefinedrej można podjąć się produkcji prądu w ramach działalności gospodarczej. Natomiast, wszystkie, szczegundefinedłowe warunki dotyczące uzyskiwania koncesji można znaleźć w Ustawie o Prawie Energetycznym.

W tym miejscu dowiesz się co musi zrobić wspundefinedlnota mieszkaniowa, ktundefinedra chciałaby zainstalować panele słoneczne na swojej nieruchomości.

Czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź na tak postanowione pytanie znajdziemy w z ustawie z dnia 27 maja 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest środkiem prawnym polityki przestrzennej.

Jego ustalenia kształtują wraz z innymi przepisami sposundefinedb wykonywania prawa własności nieruchomości (art. 6 ust. 1 ustawy). Jeśli dla danego terenu został uchwalony to w nim znajdziemy informacje w jaki sposundefinedb właściciel nieruchomości może zabudować swoją nieruchomość (art. 6 ust. 2 Ustawy). Zgodnie z art. 14 ust. 8 Ustawy jest on aktem prawa miejscowego.

Ponadto stanowi on podstawę planowania przestrzennego gminy, wojewundefineddztwa, kraju.

Więcej informacji na temat planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się pod tym linkiem.

Tutaj przeczytasz o tym, co zrobić, kiedy brak jest MPZP i co to jest decyzja o warunkach zabudowy.

Decyzja o warunkach zabudowy dla instalacji fotowoltaicznej.

Powstanie farmy fotowoltaicznej, może nastąpić na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli jednak go nie ma, konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

Uzyskanie takiej decyzji jest niezbędne dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie obiektu budowlanego czy wykonaniu innych robundefinedt budowlanych, a także w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Tutaj dowiesz się w jakich sytuacjach decyzja o warunkach zabudowy może wygasnąć.

Decyzja o warunkach a cele publiczne

Warto nadmienić, że decyzja o warunkach zabudowy nie jest wydawana dla inwestycji celu publicznego, ktundefinedre realizowane są na podstawie miejscowego planu zagospodarowania albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Decyzja nie jest rundefinedwnież wymagana do realizacji robundefinedt budowalnych polegających na remoncie, montażu lub przebudowie, jeśli nie powodują one zmiany zagospodarowania terenu i obiektu budowlanego, nie zmieniają jego formy architektonicznej, nie są zaliczane do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w rozumieniu przepisundefinedw ustawy Prawo ochrony środowiska oraz nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.

Pamiętać jednak należy, że wymienione warunki muszą zostać spełnione łącznie.

Instalacja o mocy elektrycznej powyżej 6,5 kW

Podmiot, ktundefinedry chce założyć instalację fotowoltaiczną o mocy powyżej 6,5 kW musi sporządzić projekt, następnie uzgodnić go z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej w dalszej kolejności zgłosić o zainstalowaniu fotowoltaiki do Państwowej Straży Pożarnej (Komendant miejski lub powiatowy).

Pozwolenie na budowę

Zgodnie z nowym art. 29 Prawa budowlanego, znowelizowanego jesienią 2020 roku, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia wykonywania robundefinedt budowlanych polegających na instalowaniu:

  • urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW
  • do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organundefinedw Państwowej Straży Pożarnej.

Ważne! dla instalacji fotowoltaicznych o mocy wyższej niż 50 kW, konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę, a także obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organundefinedw Państwowej Straży Pożarnej.

Wątpliwości w interpretacji przepisundefinedw

Na chaos w interpretacji przepisundefinedw ma wpływ ustanowienie granicy uzgadniania z przepisami przeciwpożarowymi i zgłaszania instalacji do Państwowej Straży Pożarnej, powyżej mocy 6,5 kW.

Na podstawie tej samej ustawy w przypadku mocy do 50 kW mamy nadal do czynienia z mikroinstalacją, ktundefinedra nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!