Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać mieszkanie w TBS?

TBS to sposób na mieszkanie dla osób mniej zamożnych. Ale żeby zostać najemcą lokalu w TBS, trzeba wcześniej sporo zaoszczędzić


O czym przeczytasz?

W TBS można tylko wynajmować mieszkanieTBS – czyli towarzystwo budownictwa mieszkaniowego – to spółka lub spółdzielnia, której zadaniem jest budowa lub zakup mieszkań oraz ich wynajem. Jako że TBS-y, mimo swojej formy prawnej, nie mogą wypłacać uzyskanego przez siebie dochodu udziałowcom, a jedynie je przeznaczać na działalność statutową, powinny oferować czynsze niższe niż rynkowe. Z tym bywa jednak różnie.

Wysokość czynszu zależy od tego, kto dał kredyt

TBS-y są tworzone przez osoby fizyczne, przez firmy (które na przykład chcą zaoferować mieszkania swoim pracownikom) lub przez gminy. Te same podmioty mogą być jedynie w TBS-ach partycypantami – a więc sfinansować część wartości nowo wybudowanego mieszkania, w których potem zamieszkają lub które wynajmą osobom przez siebie wskazanym. Czyli o ile osoby fizyczne, partycypujące w kosztach, same stają się najemcami, to na przykład firma, finansująca część mieszkań, może je przeznaczyć swoim pracownikom, zaś samorząd – może je zaoferować tym mieszkańcom, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.

TBS-y finansują budowę mieszkań w ten sposób, że część środków – miedzy 10 a 30 proc. – zbierają od przyszłych najemców, a więc osób fizycznych, firm czy samorządów. Resztę finansują, choćby kredytem bankowym albo dzięki środkom z innych źródeł, np. w BGK. To, gdzie zaciągną kredyt, determinuje wysokość czynszu, jaką mogą ustalić dla swoich mieszkań. Jeśli kredyt został zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego, to wysokość rocznego czynszu nie może przekraczać 4 proc. wartości odtworzeniowej. Jeśli źródła finansowania są inne, czynsz może wynosić 5 proc. wartości odtworzeniowej w skali roku.

Może być drożej niż w spółdzielni

Jak łatwo wyliczyć, jeśli wartość odtworzeniowa 1 metra kwadratowego mieszkania to 4 tys. zł, a jego powierzchnia to 50 metrów kwadratowych, to wartość odtworzeniowa wynosi 200 tys. zł, zaś czynsz roczny dla lokalu w TBS powstałego dzięki finansowaniu z BGK to 8 tys. zł rocznie, zaś z użyciem innych form – 10 tys. zł. Czyli miesięczny czynsz za 50-metrowe mieszkanie sfinansowane przez BGK nie powinien przekroczyć 670 zł, co daje nieco ponad 13 zł z metra. Przy kredycie z innego źródła, czynsz za 50 m kw. miesięcznie nie powinien przekroczyć 890 zł, a więc 17 zł.

Do tego chodzą inne opłaty, co sprawia, że łączna suma do zapłacenia może być wyższa niż choćby ta, ponoszona przez mieszkańców lokali spółdzielczych. Ale – jak tłumaczą TBS-y – czynsz musi być tak skonstruowany, aby można było spłacić kredyt zaciągnięty na budowę.

Dwa sposoby na mieszkanie

Są dwie drogi wejścia w posiadanie mieszkania w TBS. Pierwsza zakłada wpłatę kwoty partycypacji, a więc owe 10 do 30 proc. Następnie wpłaca kaucję, której celem jest zaspokojenie ewentualnych roszczeń w razie niepłacenia czynszu, w końcu podpisuje umowę i staje się najemcą.

Druga droga nie przewiduje wpłacania kwot partycypacji. To jest możliwe choćby w sytuacji, kiedy te koszty pokrył samorząd i w zamian współfinansowane przezeń mieszkania oddaje swoim mieszkańcom, którzy nie mają gdzie żyć. W tym wypadku wpłata ogranicza się wyłącznie do kaucji.

Dochody mają znaczenie

Jest kilka obostrzeń, związanych z możliwością wejścia w posiadanie mieszkania w TBS. Wśród nich jest określony poziom dochodów. Limity są różne dla różnych form finansowania, zależą także od przeciętnych płac w danym województwie.

Dodatkowo ewentualny najemca nie może mieć tytułu prawnego do innego mieszkania ewentualnie może taki tytuł posiadać, ale poza granicą miejscowości, w której działa TBS, i to tylko w przypadku, gdy podjął on pracę w najbliższej okolicy.

Z mieszkania w TBS można zrezygnować

Z mieszkania w TBS można zrezygnować, co wiąże się ze zwrotem kaucji – oczywiście, po potrąceniu ewentualnych należności za najem - oraz sumy partycypacji, jeśli ta została wcześniej wpłacona. Warto dodać, że kwota partycypacji podlega waloryzacji przed zwrotem.

Wykup mieszkań tylko w starych TBS

Każdy, kto chce starać się o mieszkanie w TBS, musi pamiętać, że nawet jeśli wpłaci cała kwotę partycypacji, nie będzie mógł zostać właścicielem mieszkania. Wykup jest możliwy tylko w przypadku lokali w tych Towarzystwach Budownictwa Społecznego, które powstały dzięki kredytom z BGK zaciągniętym na podstawie wniosków złożonych przed 30 września 2009 roku. To oznacza, że obecnie jedyną formą korzystania z lokali zbudowanych przez TBS jest ich najem.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować