Czy można negocjować wysokość opłat u notariusza?

Notariusz raczej sam nie zaproponuje niższej taksy. Warto przed umówieniem aktu notarialnego porównać kwoty u kilku notariuszy. Kwoty potrafią się różnić nawet o kilkaset złotych.


O czym przeczytasz?

Biuro notariusza

Planuje kupić mieszkanie i słyszałam, że można negocjować wysokość taksy notarialnej.

Podejmując decyzję o kupnie mieszkania często prowadzimy negocjacje ze sprzedającym co do wysokości ceny. Zapominamy, że poświęcając odrobinę czasu na zweryfikowanie ofert od notariuszy możemy także zmniejszyć koszty aktu notarialnego i nieco zaoszczędzić.

Co składa się na opłaty notarialne?

Na koszt aktu notarialnego dotyczącego zakupu nieruchomości, składa się m.in.:

  1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), przy zakupie nieruchomości z rynku wtórnego wynosi 2% wartości nieruchomości.
  2. Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej (zmiana dotycząca właściciela), standardowo wynosi 200 zł.

Powyższych opłat, czyli wysokości podatku oraz opłat sądowych negocjować nie można z notariuszem. Są to opłaty niezależne od notariusza, które musi pobrać i przekazać przelewem na odpowiednie konta urzędów skarbowych oraz sądów.

Taksa notarialna (wynagrodzenie notariusza) wyliczana jest na podstawie wartości nieruchomości. Dla przykładu: im droższą nieruchomość nabędziemy, tym wyższa taksa przysługiwać będzie notariuszowi.

Maksymalna wysokość taksy notarialnej uregulowana jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej a to oznacza, że notariusz nie może pobrać wyższych stawek niż wskazane w rozporządzeniu. Natomiast może je obniżyć rezygnując z przysługującemu jemu prawa do wyższego wynagrodzenia.

Maksymalne stawki taksy notarialnej:

  • do 3000 zł - 100 zł;
  • powyżej 3000 zł do 10.000 zł - 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
  • powyżej 10.000 zł do 30.000 zł - 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł;
  • powyżej 30.000 zł do 60.000 zł - 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł;
  • powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł - 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł;
  • powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł - 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;
  • powyżej 2.000.000 zł - 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł; w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, maksymalna stawka taksy notarialnej wynosi nie więcej niż 7500 zł.

Zdarza się, że klienci kancelarii często płacą  górną granicę za czynności notarialne, ponieważ nie wiedzą o możliwości negocjacji ceny z notariuszem.

Wypis, odpis aktu notarialnego

Stronom czynności notarialnych notariusz wydaje wypisy z aktu notarialnego. Wypis jest dosłownym powtórzeniem aktu notarialnego i ma moc prawną oryginału.  

Odpis odtwarza wiernie całą treść oryginału aktu notarialnego. Notariusz stwierdza zgodność odpisu z oryginałem dokumentu.

 Za sporządzenie wypisu, odpisu maksymalna stawka wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę +23 % VAT.

W przypadku, gdy potrzebujemy większej ilości np. odpisów warto negocjować wysokość taksy. Nawet nieznaczna obniżka tej stawki, może mieć istotne znaczenie.

Ważne! Podatek VAT w wysokości  23 %  jest doliczany tylko do taksy notarialnej. Natomiast nie dolicza się go do opłat sądowych i podatków, które pobiera notariusz i przekazuje w całości do odpowiednich urzędów i sądów.

Czy warto negocjować z notariuszem?

Notariusz raczej sam klientowi nie zaproponuje niższej taksy. Dlatego warto przed umówieniem aktu notarialnego umówić się na spotkanie bezpośrednio lub telefonicznie z kilkoma notariuszami i poprosić o wyliczenie wysokości opłat. Po porównaniu ofert  można przejść do negocjacji z danym notariuszem. W związku z tym, że rozporządzenie określa wysokość maksymalnej taksy notarialnej, każdy notariusz inaczej nalicza swoje wynagrodzenie, co jest zgodne z prawem. Kwoty  potrafią się różnić się o kilkaset złotych przy zakupie bardzo drogiego mieszkania. 

Kancelarii notarialnych w każdym mieście przybywa, powoduje to że notariusze są coraz częściej skłonni obniżyć swoje wynagrodzenie. Dlatego warto zawsze ponegocjować!

Artykuły, które mogą Cię zainteresować