Przed sprzedażą mieszkania warto poszukać wszystkich potrzebnych dokumentów. Pomogą w rozmowach z chętnymi i przyspieszą transakcję

Aby sprzedać mieszkanie, trzeba mieć akt notarialny lub inne potwierdzenie własności lokalu. Ale to tylko początek dość obszernej listy dokumentów, koniecznych do transakcji


O czym przeczytasz?

Jakie dokumenty wziąć do notariusza

Podstawowymi dokumentami, jakich wymagać będzie notariusz, są dowód osobisty oraz akt własności lokalu. Przy czym w zależności od tego, co to jest dokładnie za lokal, wymagane będą dodatkowe dokumenty. 

Podstawowe dokumenty przy sprzedaży mieszkania

Jeśli mamy tytuł własności do mieszkania, czyli lokal stanowi wyodrębnioną własność, podstawowym dokumentem będzie notarialny akt nabycia. A więc zakupu, jeśli mieszkanie zostało kupione, akt darowizny, jeśli mieszkanie otrzymaliśmy w prezencie, albo poświadczenie dziedziczenia lub prawomocne postanowienie o nabyciu spadku. W tych dwóch ostatnich przypadkach konieczne może się okazać zaświadczenie o opłaceniu podatku od spadków i darowizn lub dokument, potwierdzający, że takich należności nie było. 

Dodatkowo konieczny będzie wypis z księgi wieczystej, dzięki któremu nabywca będzie wiedział, że lokal nie jest obciążony należnościami albo – gdy w grę wchodzi np. sprzedaż lokalu z hipoteką obciążoną na rzecz banku, który udzielił kredytu – że takie należności istnieją. Na szczęście coraz więcej banków zadowala się jedynie numerem księgi wieczystej nieruchomości. 

Potrzebne też będzie zaświadczenie o braku zaległości w opłatach na rzecz wspólnoty mieszkaniowej oraz zaświadczenie o tym, czy lokal leży bądź nie w strefie rewitalizacji (do takich lokali prawo pierwokupu ma gmina). Wreszcie konieczne będzie także zaświadczenie o tym, że nikt nie jest zameldowany w mieszkaniu. 

Zaświadczenia potrzebne przy transakcji sprzedaży

W przypadku mieszkania własnościowego spółdzielczego też podstawą będzie dokument, potwierdzający nasze prawo własności do lokalu. Czyli również notarialny akt zakupu albo akt darowizny lub poświadczenie dziedziczenia albo prawomocny wyrok sądu o nabyciu spadku. Tutaj także może się okazać konieczny dokument, potwierdzający opłacenie podatku od spadków lub darowizn lub taki, który pokaże, że nie ma należności z tego tytułu. 

W zależności od tego, czy istnieje księga wieczysta dla lokalu, czy też jej nie ma, konieczny będzie wypis z księgi wieczystej lub dokument, wystawiony przez spółdzielnię, która potwierdzi, że jesteśmy właścicielami spółdzielczego mieszkania własnościowego. Do tego jeszcze w spółdzielni trzeba poprosić o zaświadczenie, że jesteśmy członkiem, o dokument potwierdzający wniesienie w całości wkładu budowlanego oraz o poświadczenie, że nie zalegamy z opłatami. No i ostatnim dokumentem, jaki będzie konieczny, jest również zaświadczenie o braku osób zameldowanych w mieszkaniu. 

Może się zdarzyć, że notariusz zażąda jeszcze jakichś dokumentów, ale to będą przypadki szczególne.  

Kupujący mogą się spodziewać niewielkich niespodzianek

Na marginesie – choć to informacja raczej dla kupujących – że zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami na rzecz wspólnoty czy spółdzielni dotyczy stanu na dzień wystawienia. Ale może się okazać, choćby po rozliczeniu okresu grzewczego, że jednak coś trzeba będzie dopłacić. W sprawie rozwiązania kwestii ewentualnych dopłat trzeba się umówić ze sprzedającym, ale jeśli takiego zapisu w umowie nie ma, wówczas, no cóż, trzeba zapłacić.  

Artykuły, które mogą Cię zainteresować