Czy można mieć toaletę na działce? Działkowe prawa zaskakują

Masz ogródek działkowy? Tego ci nie wolno!

Obowiązki działkowicza

ROD-osy, czyli Rodzinne Ogrundefineddki Działkowe, cieszą się coraz większą popularnością. Jeśli dopiero zaczynasz tę przygodę i planujesz wakacje na undefinedRodosieundefined, pamiętaj, że działki rządzą się swoimi prawami. Obowiązują tu specyficzne przepisy i regulaminy, ktundefinedrych każdy działkowiec musi przestrzegać.

Przeczytaj: Działka ROD a prawo. Nabycie, dziedziczenie, status prawny

Działkowiec to każda pełnoletnia, mieszkająca w Polsce osoba fizyczna, ktundefinedra nabyła prawo do korzystania z działki na terenie ROD, należącego do Polskiego Związku Działkowcundefinedw (PZD).

Należy pamiętać, że działkowiec nie jest właścicielem działki, tylko jej dzierżawcą. Własnością działkowca są jedynie budynki i nasadzenia znajdujące się na działce.

Każdy działkowiec zobowiązany jest do przestrzegania przepisundefinedw zawartych w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych (z dnia 13 grudnia 2013 r.), regulaminie ROD oraz w statucie PZD.

Głundefinedwne obowiązki działkowca to:

undefined ponoszenie wydatkundefinedw związanych z utrzymaniem działki zawartych w opłatach ogrodowych. Ich wysokość określana jest na walnym zgromadzeniu, a ogundefinedlne zasady ustalania i uiszczania określa statut stowarzyszenia ogrodowego;

undefined utrzymanie działki w dobrym stanie;

undefined utrzymywanie w czystości i estetycznym stanie drogi, alei lub rowundefinedw melioracyjnych na połowie ich szerokości, gdy przylegają do nich działki po obu stronach lub na całej ich szerokości, gdy przylegają do nich działki z jednej strony;

undefined założenie własnego kompostownika i używanie go do przetwarzania odpadkundefinedw organicznych, w tym części roślin pochodzących z działki;

Przeczytaj: Jak założyć kompostownik

undefined przestrzeganie porządku, dbanie o części wspundefinedlne i infrastrukturę ogrodową oraz korzystanie z nich w taki sposundefinedb, by nie utrudniać tego innym działkowiczom;

undefined dbałość o mienie ogrodowe, działanie w interesie ogrodu i jego społeczności oraz przestrzeganie ogundefinedlnie przyjętych zasad wspundefinedłżycia społecznego.

Zasady zachowania na terenie ogrundefineddkundefinedw działkowych obowiązują wszystkie przebywające na nich osoby. Działkowicze są odpowiedzialni za swoich gości i są zobowiązani ponieść koszty naprawy ewentualnych szkundefinedd poczynionych przez osoby towarzyszące.

Czego nie wolno robić na działce?

Zgodnie z przepisami, altany działkowe, czyli zabudowania wzniesione na działce, nie mogą służyć do stałego całorocznego zamieszkiwania ani prowadzenia działalności zarobkowej. Oznacza to, że w domku na działce nie wolno mieszkać ani pracować.

Na działce nie wolno budować wolnostojących toalet.

Na terenie ogrundefineddkundefinedw zabrania się spalania liści oraz innych odpadkundefinedw organicznych.

Działka służy do uprawiania ogrodnictwa oraz do wypoczynku i rekreacji. Jednak na terenie ogrundefineddkundefinedw zabronione jest organizowanie głośnej zabawy czy imprez towarzyskich, ktundefinedre mogłyby przeszkadzać sąsiadom.

Do pojemnikundefinedw na odpady ustawionych na terenie ogrundefineddkundefinedw nie wolno wrzucać śmieci przywiezionych z zewnątrz, a także odpadundefinedw budowlanych czy gabarytowych, takich jak meble.

Zasady wjazdu na teren działek samochodem i parkowania określają szczegundefinedłowo regulaminy konkretnych ogrundefineddkundefinedw.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!