Czas urządzać mieszkania LEPIEJ. Jak pandemia zmieniła sposób w jaki mieszkamy?

Jak zaprojektować mieszkanie idealne na nowe czasy? Poznaj wyniki badania przeprowadzonego dla Łódź Design Festival


O czym przeczytasz?

Mieszkanie na nowe czasy

Badanie jakiego dotąd nie było

W czerwcu tego roku, z inicjatywy organizatorundefinedw Łundefineddź Design Festival, łundefineddzkie Biuro Badań Społecznych Question Mark we wspundefinedłpracy z Uniwersytetem Łundefineddzkim przygotowało specjalne badanie poszukujące odpowiedzi na pytanie undefinedCzy i jak mieszkańcy miast zmienili postrzeganie swoich mieszkań pod wpływem pandemii undefined lockdownundefinedw oraz pracy zdalnej?undefined Celem przeprowadzonego badania było nakierunkowanie projektantundefinedw i użytkownikundefinedw wnętrz na działania poprawiające jakość otoczenia tak, by bardziej odpowiadało naszym potrzebom, by po prostu żyło nam się lepiej. Badanie odbyło się pod hasłem Jak zaprojektować mieszkanie idealne na nowe czasy?

Wyniki badania zostały zaprezentowane na konferencji online podczas zakończonej właśnie wrześniowej 15. edycji Łundefineddź Design Festival 2021, ktundefinedrej hasło przewodnie brzmiało: LEPIEJ 2.0

Inicjatorkami ankiety i analizy były twundefinedrczynie platformy Isolation Institute Justyna Puchalska oraz Joanna Jo Jurga undefined projektantka i badaczka trendundefinedw, zajmująca się projektowaniem przestrzeni do życia w izolacji oraz designem synestetycznym, czyli ukierunkowanym na wszystkie ludzkie zmysły. Wykład Joanny Jurgi rozpoczął prezentację wynikundefinedw badania.

Przeczytaj więcej o projektowaniu synestetycznym, czyli designie dla zmysłundefinedw undefinedundefined

Partnerem i głundefinedwnym sponsorem badania była Ceramika Paradyż

Badanie było skierowane do osundefinedb w wieku 25undefined50 lat, aktywnych zawodowo, mieszkających w dużym mieście (powyżej 100 tysięcy mieszkańcundefinedw), w budynku wielorodzinnym (typu blok lub kamienica), w mieszkaniu (własnym bądź wynajętym) o powierzchni do 70 m kw., ktundefinedre od marca 2020 r. pracowały zdalnie lub w systemie przemiennym undefined hybrydowym.

undefinedPostanowiliśmy przebadać właśnie te osoby, bo to tak naprawdę statystycznie najliczniejsza grupa spośrundefinedd tych, ktundefinedrzy doświadczyli zmian. Zupełnie inaczej pandemię przeżywają osoby, ktundefinedre mieszkają w domach jednorodzinnych, na wsiach czy w małych miasteczkach. W dużych skupiskach ludzkich, w miastach, wśrundefinedd osundefinedb, ktundefinedre zamieszkują średniej wielkości mieszkania, potrzeba zmian była często największa i właśnie tę grupę chcieliśmy poznaćundefined undefined wyjaśniał dyrektor łundefineddzkiego festiwalu Michał Piernikowski.

W ankiecie internetowej wzięło udział ponad 1500 chętnych, ktundefinedrzy odpowiedzieli na zestaw 40 pytań na temat jakości życia w domu w czasie pandemii. Wzięto pod uwagę grupę 366 osundefinedb spełniających wszystkie kryteria. W dalszym etapie badania undefined pogłębionych wywiadach przebadano prundefinedbę 25 osundefinedb, rundefinedżnorodną pod względem socjodemograficznym.

Mieszkanie na nowe czasy

Wyniki i wnioski z badania

Konieczność spędzania znacznie więcej czasu we własnych mieszkaniach spowodowała, że zaczęliśmy dostrzegać mankamenty, na ktundefinedre wcześniej nie zwracaliśmy uwagi lub wręcz nie wiedzieliśmy o ich istnieniu. Długotrwałe przebywanie w domu wpłynęło na to, że braki czy niedogodności związane z naszymi mieszkaniami zaczęliśmy odczuwać z większą intensywnością.

Naszą uwagę przede wszystkim zwrundefinedciła głośność mieszkania. Zauważyliśmy hałasy, ktundefinedre zaczęły nam przeszkadzać. Aż 55% uczestnikundefinedw badania wskazuje hałasy jako czynnik, ktundefinedry zaczęli zauważać podczas przebywania w mieszkaniu. Są to przede wszystkim hałasy dochodzące z zewnątrz (odgłosy komunikacyjne - dźwięki syren, samochodundefinedw, pociągundefinedw itp.), ale także odgłosy wewnątrz mieszkania undefined przede wszystkim dźwięki działających sprzętundefinedw domowych. Jako trzecie źrundefineddło hałasundefinedw wskazani zostali sąsiedzi. Uwagę 53% ankietowanych zwrundefinedciła rundefinedwnież liczba mebli w mieszkaniu undefined co ciekawe, okazało się, że jest ich zbyt wiele. 49% respondentundefinedw zwrundefinedciło uwagę na kwestię dostępu do światła dziennego. 48% zauważyło (zbyt małą) liczbę roślin doniczkowych w swoim mieszkaniu. Uwagę zwrundefinedciły rundefinedwnież: temperatura w pomieszczeniu (38%), liczba elementundefinedw dekoracyjnych (33%) oraz wilgotność powietrza (17%).

Ogundefinedlnie rzecz biorac, aż 34% uczestnikundefinedw badania ocenia swoje mieszkania bardziej negatywnie niż przed pandemią. 47% nie zmieniło swojej opinii, a 19% zmieniło ocenę na plus.

Uczestnicy badania wskazali rundefinedwnież głundefinedwne wyzwania i trudności, z jakimi byli zmuszeni zmierzyć się we własnym mieszkaniu w czasie domowej izolacji. Głundefinedwnym problemem stało się niedostatecznie małe oddzielenie przestrzeni zawodowej od prywatnej (58%). Druga kwestia to brak lub niedostateczny dostęp do przestrzeni undefinedzewnętrznychundefined mieszkania, takich jak balkon, taras czy ogrundefineddek (44%). Trzecim wyzwaniem było utrzymanie porządku. W zmienionych warunkach stało się ono problemem dla 43% badanych. Kolejna trudność wiązała się z brakiem miejsca na ćwiczenia fizyczne (32%). W odczuciu badanych, w ich mieszkaniach nie wystarczało rundefinedwnież miejsca na zdalną pracę i naukę dla wszystkich domownikundefinedw (29%), a także na relaks i odpoczynek dla całej rodziny (22%). Posiadane meble okazały się niewygodne i niefunkcjonalne dla 31% ankietowanych, a 15% osundefinedb uznało, że są nieodpowiednio ustawione. 16% wyraziło niezadowolenie z wystroju mieszkania. Dalej wskazywano na: nieodpowiednią temperaturę w pomieszczeniu (21%), zbyt mały dostęp do światła słonecznego (15%) oraz złą jakość powietrza (10%).

Funkcjonowanie w mieszkaniach w czasie pandemii undefined lockdownundefinedw, zdalnej pracy i nauki undefined skutkowało uznaniem przez uczestnikundefinedw badania, że problemem jest albo zbyt mały metraż albo zły podział mieszkania na strefy. Największą przeszkodą okazało się przenikanie się rundefinedżnych przestrzeni undefined praca zakłundefinedcała życie domowe i na odwrundefinedt. Zablokowana została możliwość swobodnego korzystania z poszczegundefinedlnych części mieszkania.

Tak popularne w naszych wnętrzach otwarte kuchnie połączone z salonem nie do końca sprawdziły się w czasie izolacji, kiedy potrzebowaliśmy oddzielić życie zawodowe od domowego. Jedna z uczestniczek badania przytoczyła historię, kiedy przygotowując naleśniki musiała przenosić się z mikserem do innego pomieszczenia w czasie, kiedy mąż miał spotkanie biznesowe.

Warto podkreślić, że większy metraż (i większa rodzina) w przypadku polskich mieszkań nie zawsze oznacza większą liczbę pokoi. Zarundefinedwno większe, jak i mniejsze mieszkania, co rundefinedwnież pokazała ankieta, najczęściej mają trzy pomieszczenia łącznie z kuchnią. Tak mieszka 45% ankietowanych. Rzadziej są to dwa albo cztery pomieszczenia (po 24%). Jedynie 7% gospodarstw ma do dyspozycji 5 pomieszczeń.

mieszkania_po_pandemii_badanie

Jakie zmiany wprowadziliśmy do naszych mieszkań w czasie pandemii?

Praca z domu sprawiła, że postanowiliśmy zainwestować w nowe meble do pracy. Zrobiło tak 44% ankietowanych osundefinedb. Urządzanie domowego biura często odbywało się etapami. Zaczynało się zwykle od wygospodarowania na nie miejsca undefined często wiązało się to z poszukiwania niestandardowych rozwiązań, takich jak zajęcie maleńkiej garderoby czy użycie deski do prasowania lub innych undefinedkreatywnychundefined zamiennikundefinedw w charakterze biurka. Z nowych mebli undefinedbiurowychundefined największą popularność zyskały ergonomiczne krzesła. Wiele osundefinedb rozważała lub zdecydowała się na zakup tzw. krzesła gamingowego, ktundefinedre uznaje się za najlepiej służące wielogodzinnej pracy przy komputerze. Czy to oznacza, że w domu pracujemy więcej niż w biurze? Czy krzesło tego typu jest przeznaczane rundefinedwnież do innych celundefinedw, np. oglądania telewizji? To byłoby zbieżne z jeszcze inną informacją, ktundefinedrą dostarczyło badanie undefined tym, że zaczęliśmy poszukiwać nowych zastosowań dla posiadanych mebli i sprzętundefinedw, oraz że zaczęliśmy traktować przestrzeń naszych mieszkań bardziej elastycznie. Pomieszczenia stały się wielofunkcyjne. Miejsce do pracy po godzinach staje się np. domowym kinem. Na nową organizację przestrzeni zdecydowało się 35% osundefinedb. 19% zmieniło przeznaczenie pomieszczeń w domu, a 8% zmieniło ich układ. 24% uczestnikundefinedw badania zdecydowało się na zmianę estetyki przestrzeni. Odnotowano, że badanym towarzyszyło często poczucie dysonansu pomiędzy ergonomią a wyglądem elementundefinedw wystroju. Zmiany dotyczyły często balkonundefinedw undefined na lepsze urządzenie tarasu albo balkonu zdecydowało się 31% osundefinedb. Domowe inwestycje objęły też nowy sprzęt elektroniczny do pracy (18%), nowy sprzęt do rozrywki i odpoczynku (11%). Co ciekawe, zamiast telewizorundefinedw wybierano często rzutniki, co znundefinedw sugeruje potrzebę elastycznego wykorzystania pomieszczeń. W mieszkaniach pojawiły się rundefinedwnież nowe meble wypoczynkowe undefined kupiło je 17% ankietowanych. Zmiany służyły rundefinedwnież zadbaniu o zdrowie. Poza urządzeniem ergonomicznego stanowiska do pracy, badani kupowali urządzenia do polepszenia jakości powietrza w mieszkaniu (20%) oraz zadbali zarundefinedwno o lepszy dostęp do światła dziennego (9%), jak i o lepszą jakość sztucznego oświetlenia (15%). W mieszkaniach pojawił się nowy sprzęt AGD (13%) Np. ekspres do kawy, z ktundefinedrego wcześniej korzystano w miejscu pracy. Kupowano i wymieniano też bardziej podstawowe wyposażenie kuchni, jak czajniki, miksery, czy nawet garnki. Zmiany objęły rundefinedwnież łazienki, ktundefinedre musiały zastąpić salony kosmetyczne i miały się stać namiastką domowego SPA. Na odświeżenie, remont czy reorganizację łazienki zdecydowało się 7% osundefinedb biorących udział w badaniu.

Osoby wynajmujące mieszkania, co dość zrozumiałe, starały się raczej znajdować nowe zastosowania dla używanych dotąd mebli i rearanżację pomieszczeń, nie decydując się na inwestycje.

Mieszkanie na nowe czasy

Podsumowującundefined

Wszyscy w nowej rzeczywistości poszukiwaliśmy harmonii pomiędzy rundefinedżnymi aspektami życia i prundefinedbowaliśmy zachować rundefinedwnowagę psychiczną i fizyczną.

Wartą zauważenia tendencją stało się porządkowanie, undefinedodgracanieundefined mieszkań undefined pozbywanie się nadmiaru rzeczy i niepotrzebnych mebli. Minimalizm był więc tym trendem, ktundefinedry przyjął się podczas pandemii. Odzyskana przestrzeń służyła m.in. do aktywności sportowych. Możliwość rozłożenia maty do ćwiczeń stała się ważną potrzebą.

Poza ścianą przemalowaną na ulubiony kolor, rozłożoną matą do jogi, symbolem zmian stały się rundefinedwnież roślina doniczkowa oddzielająca wizualnie miejsce do pracy od pozostałych stref wielofunkcyjnego pokoju dziennego, nowy leżak na balkonie czy dekoracyjne lampki w salonie dające ciepłe nastrojowe światło.

Rozwiązaniem dla wielu z nas stał się tzw. ZONING, czyli dzielenie przestrzeni na funkcje. Jeżeli nie fizyczny, ważny stał się choć umowny i estetyczny podział mieszkania ze względu na rundefinedżne aktywności. Oddzielenie od siebie stref do pracy, jedzenia czy spania. Podział na przestrzeń prywatną i wspundefinedlną.

Zmiany skłoniły nas do poszukiwania nowych rozwiązań. Często niestandardowych. Nasze mieszkania stały się bardziej elastyczne a ich wyposażenie mobilne i wielofunkcyjne. Wykorzystaliśmy przestrzeń jak to tylko można undefined oczyściliśmy ją ze zbędnych elementundefinedw i zaktywizowaliśmy jej zakamarki dawniej nieaktywne.

Na nowo zapragnęliśmy obcowania z naturą i zadbaliśmy lepiej o wszystkie nasze zmysły. Otoczyliśmy się roślinami. Urządzaliśmy balkony, poprawialiśmy jakość powietrza i zadbaliśmy o odpowiednie światło. Doceniliśmy ciszę i spokundefinedj. Dbając o ergonomię i ćwicząc w domu chcieliśmy, pomimo izolacji zachować zdrowie.

Przeczytaj rundefinedwnież: Biophilic design, czyli jak technologia pomaga nam żyć w zgodzie z naturąundefinedundefined

Wszystkie te tendencje pozostaną z nami na stałe, niezależnie od sytuacji epidemicznej. Większość osundefinedb pracujących zdalnie deklaruje chęć pozostawienia sobie takiej możliwości, przynajmniej w systemie hybrydowym. Żyjemy w niepewnych czasach katastrofy klimatycznej, ktundefinedra może przynieść wiele nowych, kolejnych zagrożeń undefinedz zewnętrzundefined. Zatem wyzwania są aktualne. Nadszedł najwyższy czas, aby urządzić nasze mieszkania LEPIEJ.

Pełny raport z badania zostanie wkrundefinedtce opublikowany na stronie lodzdesign.com

To, jak mieszkasz ma znaczenie. Przeczytaj rundefinedwnież:

Terapeutyczne mieszkanie. Jak poprawić swundefinedj nastrundefinedj jesienią i zimąundefinedundefined

Czy Twundefinedj dom jest zdrowy?undefinedundefined

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!