Działka na sprzedaż dostępne od 108 dni Warszawa, Wawer 1 008 900,00 zł 900,00 zł/m2

  • 1121 m2
+48
Numer oferty
m5rs1ajdjy
Numer zewnętrzny
7899/3098/OGS
Kategoria
Działka na sprzedaż
Powierzchnia działki
1121 m2
Lokalizacja
Warszawa, Wawer

Lokalizacja

mapaPokaż mapę
+48
Akceptacja regulaminu jest wymagana
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu za pośrednictwem wybranego przeze mnie kanału komunikacji w celach marketingowych po (rozwiń)
Administratorem serwisu oraz danych osobowych jest Mieszkanie.pl Sp. z o.o.. Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług za pośrednictwem serwisu, wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz w i (rozwiń)

Opis

Działka budowlana, niezabudowana o powierzchni 1121 m2.

W kształcie prostokąta o wymiarach 32 x 36 x 32 x 35 m.

Oddalona od ulicy Mrówczej ok. 470 m.

Działki położone na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy – Między stacjami PKP Międzylesie i PKP Radość.

Dojazd do działek drogą gruntową od ulicy Mrówczej (asfaltowej). Ul. Mrówcza ma korzystną infrastrukturę – ścieżka rowerowa, autobus linii 213.

W bezpośrednim otoczeniu występują tereny niezabudowane oraz działki zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

Działka nieogrodzone.

Działki posiadają dostęp do sieci infrastruktury technicznej: energia elektryczna, sieć gazowa.

Działka położona w terenie objętym MPZP Kolonia Borków Zagóźdź zatwierdzonym uchwałą LXIV/1998/2009.
Odległość do Południowa Obwodnica Warszawy ok 4,4 km.

1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – obejmująca tereny działek, na których znajdują się i mogą być realizowane budynki mieszkalne jednorodzinne oraz dojścia, podjazdy, podwórza,
budynki gospodarcze i garaże, wraz z ogrodami przydomowymi i zewnętrznymi urządzeniami infrastruktury technicznej, a także dopuszczone towarzyszące usługi
2) Dopuszczalne: usługi – bez przesądzania ich profilu, funkcjonujące w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne oraz w osobnych budynkach wolnostojących lub przybudowanych do budynku
mieszkalnego
2. Wymagania dotyczące scalenia i podziału nieruchomości
część terenu jednostki znajduje się w granicach obszaru wymagającego przeprowadzenia scalenia i
podziału nieruchomości na działki budowlane - z zastrzeżeniem przepisu zawartego w § 11 ust. 1 pkt 3
- zasady i warunki podziału na działki zgodnie z § 11 ust. 2
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
1) możliwość sytuowania zabudowy w układzie wolnostojącym, bliźniaczym i szeregowym, z ograniczeniem dla zabudowy szeregowej do 3 segmentów tworzących jeden budynek
2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 60%
3) maksymalna wysokość zabudowy dla budynków mieszkalnych – 12m, ale nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne i poddasze użytkowe
4) minimalna wielkość nowo tworzonej lub nowo wydzielanej działki pod zabudowę – 700m2
5) warunki tworzenia nowych działek pod zabudowę zgodnie z § 11 ust. 2
6) linie zabudowy według rysunku planu
7) dla towarzyszących budynków usługowych: powierzchnia użytkowa nie większa niż 80m2
, maksymalna wysokość zabudowy – 8m
8) obowiązek realizacji dachu spadzistego
9) zasady sytuowania budynku w granicy działki zgodnie z § 9 ust. 4
10) możliwość realizacji wolnostojących i przybudowanych budynków gospodarczych i garażowych o
powierzchni zabudowy nie większej niż 50m2
11) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 5 ust. 1
12) zasady realizacji reklam i znaków informacyjno – plastycznych zgodnie z § 5 ust. 5, z wykluczeniem
reklam w formie nośnika reklamowego
4. Lokalne ograniczenia i wymagania szczególne dla zabudowy i zagospodarowania terenu
dla jednostki MN 7B dla działek, na których występują zgrupowania zieleni wysokiej, oznaczone na rysunku planu – warunki zagospodarowania zgodnie z § 10 ust. 2
5. Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną
zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, ciepło, dostęp
do sieci teletechnicznych, usuwanie odpadów – zgodnie z § 13
6. Zasady obsługi komunikacyjnej
urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z § 12 ust. 4 pkt 1Zamieszczona oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. licencja 4355;
Zapytaj naszego Agenta o pomoc w otrzymaniu kredytu !!!

Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

Zwiń opis

Ogłoszeniodawca

4 ŚCIANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
tel. 601 62...
Agencja nieruchomości
4 ŚCIANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
tel. 601 62...