Trzy koła ratunkowe dla spłacających kredyt hipoteczny

Wzrost liczby zachorowań i narastające obostrzenia sprawiają, że przybywa osób, których sytuacja finansowa się pogorszyła. To może utrudnić im spłatę kredyty. Na szczęście są rozwiązania, które mogą pomóc im przetrwać jesień.


O czym przeczytasz?

Pomoc dla spłacających kredyty

Większe obostrzenia sprawiły, że znowu spora grupa osób boryka się ze spadkiem dochodów. Dla spłacających kredyty to spore wyzwanie, część z nich znowu może mieć problemy z obsługą rat. Na szczęście mogą skorzystać z kół ratunkowych, które zostały przygotowane dla kredytodawców z problemami.

Bankowe wakacje kredytowe

Pierwszym rozwiązaniem ratunkowym jest skorzystanie z bankowych wakacji kredytowych. To rozwiązanie jest dostępne dla każdego, kto ma kredyt, nie tylko hipoteczny. Okres, na który można zawiesić spłatę, wynosi zwykle do 3 miesięcy, choć niektóre instytucje oferują nawet półroczne wakacje

Do uzyskania bankowych wakacji kredytowych konieczne jest po prostu złożenie wniosku. Te zazwyczaj banki umieszczają na swoich stronach lub w systemach bankowości elektronicznej. Wystarczy więc wypełnić wniosek, wysłać i poczekać na decyzję banku, która zapada po weryfikacji wniosku.

Trzeba pamiętać, że bankowe wakacje kredytowe nie zawsze są pełnymi wakacjami. Większość banków bowiem zawiesza jedynie spłatę rat kapitałowych, podczas gdy odsetki nadal trzeba opłacać. Różne jest też podejście jeśli chodzi o to czy okres spłaty jest wydłużany o czas korzystania z wakacji kredytowych czy nie. Jeśli nie, to po wakacjach rata rośnie, bo pozostała splata rozkłada się na krótszy okres.

Czasem banki pozwalają zawiesić spłatę całości rat. Jednak wówczas i tak trzeba oddać odsetki. Banki stosują tutaj różne rozwiązania. Niektóre po prostu dopisują niezapłacone odsetki i raty kapitałowe do pozostałych do spłaty rat i w efekcie po wakacjach musimy spłacać wyższą ratę. Ale są i takie, które tuż po zakończeniu wakacji wszystkie niezapłacone odsetki wliczają do pierwszej raty, przez co albo rata rośnie (w przypadku systemu spłaty w ratach malejących), albo pierwsza powakacyjna rata zawiera znacznie mniejszą niż zwykle część kapitałową. Generalnie jednak trzeba się liczyć z tym, że po wakacjach kredytowych nasze raty nieco wzrosną.

Wakacje kredytowe z ustawy

Osoby, które wskutek epidemii utraciły pracę, mogą skorzystać z innego rodzaju wakacji kredytowych, tzw. ustawowych. Różnią się one od bankowych tym, że udziela się ich na podstawie ustawy (chodzi o jedną z tzw. tarcz antykryzysowych, uchwaloną w czerwcu tego roku) i że są one bezpłatne. A więc nie generują żadnych kosztów, nie powiększają pozostałych do spłaty rat i nie generują dodatkowych odsetek do spłaty.

Aby z nich skorzystać, wystarczy wypełnić wniosek, dostępny na stronach banków ewentualnie można go pobrać ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wystarczy wysłać wniosek, aby bank zawiesił spłatę kredytu – za to ma 14 dni na poinformowanie klienta, że obsługa kredytu została zawieszona.

Zgodnie z przepisami, w ramach ustawowych wakacji kredytowych każdy ma prawo do zawieszenia kredytu hipotecznego, konsumpcyjnego oraz innego rodzaju kredytu. W sumie więc można zawiesić spłatę trzech zobowiązań. Przy czym jeśli ktoś ma np. dwa kredyty hipoteczne, może zawiesić w ramach wakacji ustawowych tylko jeden z nich. Podobnie jest w przypadku pozostałych rodzajów kredytów (jeśli ktoś ma dwie pożyczki konsumpcyjne, może zawiesić jedną z nich, drugą musi spłacać).

Okres zawieszenia to maksymalnie 3 miesiące. Po tym czasie trzeba na nowo rozpocząć spłatę.

Bardzo ważna uwaga – z wakacji ustawowych mogą skorzystać jedynie ci, którzy po13 marca tego roku stracili pracę lub inne główne źródło dochodów. Wprawdzie we wniosku nie ma nic o konieczności udowodnienia tej utraty, lecz można się spodziewać, że kwestia utraty pracy będzie weryfikowana przez bank.

Pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Jeśli kłopoty finansowe nie ustąpią po 3 miesiącach, to jest jeszcze jedno rozwiązanie, służące kredytobiorcom w potrzebie. Chodzi o Fundusz Wsparcia Kredytobiorców.

Fundusz udziela zwrotnego wsparcia na spłatę kredytu. Po wypełnieniu wniosku – który można znaleźć na stronach BGK – i złożeniu go do banku, w którym mamy kredyt, jest szansa na uzyskanie pomocy w spłacie raty. Po zaakceptowaniu wniosku FWP przez 36 miesięcy może pomagać w spłacie raty poprzez wypłacanie bezpośrednio bankowi części lub całości raty kredytu. Maksymalna wartość jednej raty pomocowej to 2 tys. zł.

Kto może skorzystać? Decyduje o tym ustawa. Wynika z niej, że z FWK mogą korzystać osoby, które straciły pracę lub tacy, którzy wydają na obsługę raty więcej niż połowę dochodu gospodarstwa ewentualnie gdy kwota dochodu przypadającego na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 1056 zł na osobę w wieloosobowych gospodarstwach domowych lub 1402 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Jako że pomoc jest zwrotna, trzeba będzie uzyskane pieniądze oddać. Ale FWP daje dwa lata karencji między momentem wypłacenia ostatniej transzy pomocy a początkiem spłaty. Ta następuje w równych, nieprocentowanych ratach, a okres spłaty to 12 lat. Co więcej, jeśli sumiennie będziemy spłacać, to ostatnie 44 raty zostaną nam umorzone.

Z FWK mogą skorzystać także osoby, które wskutek problemów z obsługą kredytu sprzedały mieszkanie, na którego zakup wzięły finansowanie, ale wpływy ze sprzedaży nie pokryły całości zadłużenia. Maksymalna wartość pożyczki, jaką można uzyskać, to 72 tys. zł. Aby z tej pomocy skorzystać, trzeba umowę sprzedaży w ciągu 14 dni dostarczyć do banku, który udzielił nam kredytu i do którego złożyliśmy wniosek o pomoc z FWK.

Ze wsparcia FWK nie mogą skorzystać osoby, które same złożyły wniosek o wypowiedzenie umowy o pracę lub którym umowa została wypowiedziana za porozumieniem stron. Poza tym, aby uzyskanie pomocy możliwe, kredyt musi być wcześniej obsługiwany, a więc umowa nie może zostać wypowiedziana przez bank wskutek niespłacania rat.

Mogą pojawić się nowe rozwiązanie

Epidemia koronawirusa i związane z nią obostrzenia uderzają w całą gospodarkę. Całkiem możliwe, że druga fala obostrzeń może sprawić, że zarówno banki samodzielnie, jak i rząd zdecydują się na wprowadzenie nowych rozwiązań lub zmianę zasad udzielania już istniejących. Może się np. okazać, że wakacje kredytowe zostaną wydłużone lub będzie można z nich skorzystać ponownie. Warto więc śledzić informacje, dotyczące nowych rozwiązań pomocowych, jakie są wdrażane przez instytucje finansowe czy uchwalane przez Sejm.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować