Kredyt studencki może się opłacać

Kredyt studencki to jeden z najtańszych sposobów na zdobycie pieniędzy w Polsce. Oprocentowanie jest symboliczne, warunki dość proste do spełnienia, a spłata nie powinna nastręczać problemów. Do tego dług może być częściowo umorzony.


O czym przeczytasz?

iStock-672541952

Kredyt studencki jest specyficznym kredytem gotundefinedwkowym wypłacanym w transzach, ktundefinedry jest udzielany przez banki. Stanowi on specjalną ofertę pożyczkową wyłącznie dla studentundefinedw i doktorantundefinedw. W swoich założeniach ma on pokryć koszty związane z edukacją i utrzymaniem podczas studiundefinedw. Jest on szczegundefinedlnie preferencyjny, bo dość łatwo go dostać, a koszty są w dużej mierze pokrywane przez budżet państwa.

W Polsce obecnie studiuje około 1,2 mln osundefinedb. Jest to ogromna liczba zwłaszcza jeśli przyrundefinedwnamy ją do liczby osundefinedb z kredytem studenckim. Taki kredyt otrzymało w ubiegłym roku mniej niż 1,6 tys. studentundefinedw. To niewiele ponad jeden promil potencjalnych beneficjentundefinedw. Dlaczego tak mało? Najpewniej wynika to z faktu, że nie każdy student wie, że może o taki kredyt się ubiegać, nie chce dopełniać formalności, boi się długu lub nie wie jak tanie jest to finansowanie.

Kredyt studencki undefined dlaczego warto?

Zalety kredytu studenckiego najlepiej wypunktować

  1. Minimalne oprocentowanie,
  2. Minimum formalności undefined niezbędne zaledwie 4 dokumenty,
  3. Korzystne warunki spłaty,
  4. Możliwości umorzenia,
  5. Możliwość uzyskania niezależnie od tego czy korzystamy z jakichś innych stypendiundefinedw.

Wzięcie kredytu warto rozważyć też z innych względundefinedw. Pieniądze otrzymywane z tego tytułu można przecież co miesiąc odkładać, a po zakończeniu studiundefinedw na koncie może widnieć niemała kwota - nawet 60 tys. zł plus naliczone w międzyczasie odsetki. Mając takie pieniądze w kieszeni można pomyśleć o rozpoczęciu biznesu czy przeznaczyć je na wkład własny na mieszkanie. Inną korzyścią jest to, że mając kredyt w kieszeni możemy więcej czasu i energii poświęcić na naukę.

Warunki otrzymania kredytu

By starać się o kredyt studencki trzeba spełnić tak naprawdę dwa warunki. Pierwszy to bycie studentem lub doktorantem. W obu przypadkach istnieją ograniczenia wiekowe. Dla studentundefinedw jest to maksymalnie 30 lat, a dla doktorantundefinedw 35 lat. Oczywiście bank, w ktundefinedrym ubiegamy się o kredyt wymagać będzie od nas dokumentu potwierdzającego status studenta lub doktoranta.

Drugi warunek to kryterium dochodowe. O kredyt studencki można się ubiegać niezależnie od otrzymywanych świadczeń stypendialnych, ale dochundefinedd w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 3000 złotych netto.

Co? Gdzie? Kiedy? Składanie wniosku w praktyceiStock-1239844481.jpg

Obecnie wniosek o finansowanie podczas studiundefinedw można składać w 4 instytucjach bankowych. Dostępne oferty odnajdziemy w PKO Banku Polskim, Banku PEKAO, Banku Polskiej Spundefinedłdzielczości oraz SGB-Banku. A kiedy należy udać się do tych instytucji by złożyć wniosek? To kolejna zaleta tej formy kredytu undefined o kredyt studencki można się starać przez cały rok. Standardowo decyzja kredytowa powinna być wydana w ciągu 30 dni od momentu złożenia dokumentundefinedw. Aby nie tracić czasu i wiedzieć na czym się stoi można złożyć wniosek przed przyjęciem w poczet studentundefinedw.

Skoro już wiemy gdzie i kiedy możemy starać się o kredyt studencki, ważne jest jeszcze jakich dokumentundefinedw wymagają od nas banki. Oczywiście może się to rundefinedżnić w zależności od banku, jednak procedura jest raczej standardowa i bardzo prosta. Poza wnioskiem o udzielenie kredytu potrzebne będzie zaświadczenie z uczelni o statusie studenta lub doktoranta. Jak wspomnieliśmy wcześniej - można starać się o kredyt jeszcze podczas procesu rekrutacji na danej uczelni. W takim wypadku bank przed wypłatą pieniędzy poprosi o dokument potwierdzający przyjęcie na studia. Pozostałe ważne dokumenty podczas tej procedury to dokument obrazujący wysokość dochodu na osobę w rodzinie oraz dokumenty związane z zabezpieczeniem kredytu.

Warunki wypłat

Całkowita wysokość udzielonego kredytu to łączna suma comiesięcznych transz wypłacanych podczas studiundefinedw. Pieniądze wypłacane są w trakcie trwania roku akademickiego. Maksymalnie można liczyć na pieniądze w trakcie 6 lat studiundefinedw magisterskich i przez 4 lata studiundefinedw doktoranckich. Wysokość miesięcznych wypłaty ustalana jest przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W obecnym roku akademickim 2021/2022 co miesiąc na nasze konto wpływać może 400, 600, 800 lub 1000 zł.

Trzeba pamiętać, że kredyt studencki wypłacany jest przez okres do 10 miesięcy podczas roku akademickiego. W efekcie w sierpniu i wrześniu pieniędzy nie otrzymamy. Warto to uwzględnić podczas planowania wydatkundefinedw.

Pieniądze będą wpływać na nasze konto pod warunkiem, że będziemy przedstawiać w banku ważną legitymację studencką. W przypadku studiundefinedw I i II stopnia musimy to robić 2 razy w roku undefined w terminie do 31 marca i 31 października. Doktoranci natomiast muszą to robić jedynie raz do roku do 31 października.

Warunki spłaty kredytu

iStock-936987292.jpg

Spłata kredytu studenckiego z naliczonymi odsetkami zaczyna się dopiero po 2 latach od zakończenia studiundefinedw lub szkoły doktorskiej. Tak więc po uzyskaniu dyplomu możemy spokojnie ustabilizować się zawodowo i finansowo, a pundefinedźniej zacząć spłacać kredyt.

Potem dopiero następuje spłata długu. Ta odbywa się na bardzo preferencyjnych warunkach undefined odsetki są ustalane jako połowa stopy redyskontowej weksli NBP. Obecnie (październik 2021) jest to 0,51%. Tak więc wynik to niewiele ponad ćwierć procenta. Biorąc kredyt studencki o wartości 60 tys. zł miesięczne odsetki wynoszą 12,75 złotych.

Okres spłaty kredytu jest dwa razy dłuższy niż czas otrzymywania środkundefinedw. W efekcie miesięcznie spłacamy połowę tego co otrzymywaliśmy plus odsetki. Jeśli co miesiąc na konto wpływało 800 zł to po 2 latach od uzyskania dyplomu będziemy spłacać 400 zł co miesiąc plus odsetki.

Warunki umorzenia długu

Kredyt studencki może zostać umorzony częściowo lub nawet w całości. Jedno jest pewne undefined warto się uczyć i dbać o oceny. Jeśli ukończymy studia będąc w gronie 1% najlepszych studentundefinedw możemy liczyć nawet na 50% umorzenie naszego długu. Bank może nam jeszcze darować 35 lub 20% należnej spłaty. Pierwszy przypadek jest możliwy gdy znajdziemy się w gronie 1,01 do 5% najlepszych absolwentundefinedw, a drugi od 5,01 do 10%.

Częściowe umorzenie może rundefinedwnież się odbyć za sprawą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest to jednak zależne od trudnej sytuacji życiowej, a w szczegundefinedlnie ciężkich przypadkach kredyt może być umorzony nawet w całości.

Banki ponadto oferują nam inne możliwości pomocy w spłacie. W przypadku trudnej sytuacji życiowej możemy liczyć na zawieszenie spłaty naszych zobowiązań na okres maksymalnie 12 miesięcy. Na nasz wniosek wysokość miesięcznej raty może być także pomniejszona do 20% naszego średniego dochodu.

Kiedy kredyt może zostać wypowiedziany?

Wypłaty od banku otrzymujemy jeśli przedstawiamy regularnie legitymację studencką lub doktorancką. Zaprzestanie wypłat miesięcznych może nastąpić w przypadku gdy zostaniemy skreśleni z listy studentundefinedw bądź zawieszeni w ich prawach. Nie można także zatajać informacji, ktundefinedre mają wpływ na udzielenie kredytu i jego wysokość. Formalne zakończenie wypłat transz następuje rundefinedwnież oczywiście w momencie ukończenia studiundefinedw.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!