Kredyt studencki może się opłacać

Kredyt studencki to jeden z najtańszych sposobów na zdobycie pieniędzy w Polsce. Oprocentowanie jest symboliczne, warunki dość proste do spełnienia, a spłata nie powinna nastręczać problemów. Do tego dług może być częściowo umorzony.


O czym przeczytasz?

iStock-672541952

Kredyt studencki jest specyficznym kredytem gotówkowym wypłacanym w transzach, który jest udzielany przez banki. Stanowi on specjalną ofertę pożyczkową wyłącznie dla studentów i doktorantów. W swoich założeniach ma on pokryć koszty związane z edukacją i utrzymaniem podczas studiów. Jest on szczególnie preferencyjny, bo dość łatwo go dostać, a koszty są w dużej mierze pokrywane przez budżet państwa.

W Polsce obecnie studiuje około 1,2 mln osób. Jest to ogromna liczba zwłaszcza jeśli przyrównamy ją do liczby osób z kredytem studenckim. Taki kredyt otrzymało w ubiegłym roku mniej niż 1,6 tys. studentów. To niewiele ponad jeden promil potencjalnych beneficjentów. Dlaczego tak mało? Najpewniej wynika to z faktu, że nie każdy student wie, że może o taki kredyt się ubiegać, nie chce dopełniać formalności, boi się długu lub nie wie jak tanie jest to finansowanie.

Kredyt studencki – dlaczego warto?

Zalety kredytu studenckiego najlepiej wypunktować

  1. Minimalne oprocentowanie,
  2. Minimum formalności – niezbędne zaledwie 4 dokumenty,
  3. Korzystne warunki spłaty,
  4. Możliwości umorzenia,
  5. Możliwość uzyskania niezależnie od tego czy korzystamy z jakichś innych stypendiów.

Wzięcie kredytu warto rozważyć też z innych względów. Pieniądze otrzymywane z tego tytułu można przecież co miesiąc odkładać, a po zakończeniu studiów na koncie może widnieć niemała kwota - nawet 60 tys. zł plus naliczone w międzyczasie odsetki. Mając takie pieniądze w kieszeni można pomyśleć o rozpoczęciu biznesu czy przeznaczyć je na wkład własny na mieszkanie. Inną korzyścią jest to, że mając kredyt w kieszeni możemy więcej czasu i energii poświęcić na naukę.

Warunki otrzymania kredytu

By starać się o kredyt studencki trzeba spełnić tak naprawdę dwa warunki. Pierwszy to bycie studentem lub doktorantem. W obu przypadkach istnieją ograniczenia wiekowe. Dla studentów jest to maksymalnie 30 lat, a dla doktorantów 35 lat. Oczywiście bank, w którym ubiegamy się o kredyt wymagać będzie od nas dokumentu potwierdzającego status studenta lub doktoranta.

Drugi warunek to kryterium dochodowe. O kredyt studencki można się ubiegać niezależnie od otrzymywanych świadczeń stypendialnych, ale dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 3000 złotych netto.

Co? Gdzie? Kiedy? Składanie wniosku w praktyceiStock-1239844481.jpg

Obecnie wniosek o finansowanie podczas studiów można składać w 4 instytucjach bankowych. Dostępne oferty odnajdziemy w PKO Banku Polskim, Banku PEKAO, Banku Polskiej Spółdzielczości oraz SGB-Banku. A kiedy należy udać się do tych instytucji by złożyć wniosek? To kolejna zaleta tej formy kredytu – o kredyt studencki można się starać przez cały rok. Standardowo decyzja kredytowa powinna być wydana w ciągu 30 dni od momentu złożenia dokumentów. Aby nie tracić czasu i wiedzieć na czym się stoi można złożyć wniosek przed przyjęciem w poczet studentów.

Skoro już wiemy gdzie i kiedy możemy starać się o kredyt studencki, ważne jest jeszcze jakich dokumentów wymagają od nas banki. Oczywiście może się to różnić w zależności od banku, jednak procedura jest raczej standardowa i bardzo prosta. Poza wnioskiem o udzielenie kredytu potrzebne będzie zaświadczenie z uczelni o statusie studenta lub doktoranta. Jak wspomnieliśmy wcześniej - można starać się o kredyt jeszcze podczas procesu rekrutacji na danej uczelni. W takim wypadku bank przed wypłatą pieniędzy poprosi o dokument potwierdzający przyjęcie na studia. Pozostałe ważne dokumenty podczas tej procedury to dokument obrazujący wysokość dochodu na osobę w rodzinie oraz dokumenty związane z zabezpieczeniem kredytu.

Warunki wypłat

Całkowita wysokość udzielonego kredytu to łączna suma comiesięcznych transz wypłacanych podczas studiów. Pieniądze wypłacane są w trakcie trwania roku akademickiego. Maksymalnie można liczyć na pieniądze w trakcie 6 lat studiów magisterskich i przez 4 lata studiów doktoranckich. Wysokość miesięcznych wypłaty ustalana jest przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W obecnym roku akademickim 2021/2022 co miesiąc na nasze konto wpływać może 400, 600, 800 lub 1000 zł.

Trzeba pamiętać, że kredyt studencki wypłacany jest przez okres do 10 miesięcy podczas roku akademickiego. W efekcie w sierpniu i wrześniu pieniędzy nie otrzymamy. Warto to uwzględnić podczas planowania wydatków.

Pieniądze będą wpływać na nasze konto pod warunkiem, że będziemy przedstawiać w banku ważną legitymację studencką. W przypadku studiów I i II stopnia musimy to robić 2 razy w roku – w terminie do 31 marca i 31 października. Doktoranci natomiast muszą to robić jedynie raz do roku do 31 października.

Warunki spłaty kredytu

iStock-936987292.jpg

 Spłata kredytu studenckiego z naliczonymi odsetkami zaczyna się dopiero po 2 latach od zakończenia studiów lub szkoły doktorskiej. Tak więc po uzyskaniu dyplomu możemy spokojnie ustabilizować się zawodowo i finansowo, a później zacząć spłacać kredyt.

Potem dopiero następuje spłata długu. Ta odbywa się na bardzo preferencyjnych warunkach – odsetki są ustalane jako połowa stopy redyskontowej weksli NBP. Obecnie (październik 2021) jest to 0,51%. Tak więc wynik to niewiele ponad ćwierć procenta. Biorąc kredyt studencki o wartości 60 tys. zł miesięczne odsetki wynoszą 12,75 złotych.

Okres spłaty kredytu jest dwa razy dłuższy niż czas otrzymywania środków. W efekcie miesięcznie spłacamy połowę tego co otrzymywaliśmy plus odsetki. Jeśli co miesiąc na konto wpływało 800 zł to po 2 latach od uzyskania dyplomu będziemy spłacać 400 zł co miesiąc plus odsetki.

Warunki umorzenia długu

Kredyt studencki może zostać umorzony częściowo lub nawet w całości. Jedno jest pewne – warto się uczyć i dbać o oceny. Jeśli ukończymy studia będąc w gronie 1% najlepszych studentów możemy liczyć nawet na 50% umorzenie naszego długu. Bank może nam jeszcze darować 35 lub 20% należnej spłaty. Pierwszy przypadek jest możliwy gdy znajdziemy się w gronie 1,01 do 5% najlepszych absolwentów, a drugi od 5,01 do 10%.

Częściowe umorzenie może również się odbyć za sprawą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest to jednak zależne od trudnej sytuacji życiowej, a w szczególnie ciężkich przypadkach kredyt może być umorzony nawet w całości.

Banki ponadto oferują nam inne możliwości pomocy w spłacie. W przypadku trudnej sytuacji życiowej możemy liczyć na zawieszenie spłaty naszych zobowiązań na okres maksymalnie 12 miesięcy. Na nasz wniosek wysokość miesięcznej raty może być także pomniejszona do 20% naszego średniego dochodu.

Kiedy kredyt może zostać wypowiedziany?

Wypłaty od banku otrzymujemy jeśli przedstawiamy regularnie legitymację studencką lub doktorancką. Zaprzestanie wypłat miesięcznych może nastąpić w przypadku gdy zostaniemy skreśleni z listy studentów bądź zawieszeni w ich prawach. Nie można także zatajać informacji, które mają wpływ na udzielenie kredytu i jego wysokość. Formalne zakończenie wypłat transz następuje również oczywiście w momencie ukończenia studiów.

Advertisement
Advertisement

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

SmartHome oczami dzieci - wymarzony pokój

O jakim pokoju marzą dzieci? Przyjrzymy się bliżej inteligentnemu oświetleniu i sprawdzimy jak dzieci same zmieniają pokój w krainę marzeń. SmartHome w Komputroniku. http://Komputronik-SmartHome

Advertisement