Banki nie chcą ujawnić informacji o wielkości długu ciążącego na spadku. Co zrobić?

Zdarza się, że przypadający nam spadek obciążony jest długiem. A banki zwykle nie chcą ujawniać informacji o wielkości długu, powołując się na klauzule poufności. Co wtedy?


O czym przeczytasz?

Spotkanie z sędzią

Coraz częściej zdarza się, że wraz ze spadkiem dziedziczy się również ciążące na nim długi, np. wynikające z kredyty hipotecznego czy związane z jednoosobową działalnością gospodarczą. To sprawia, że decyzja o przyjęciu spadku wymaga nieraz sporej odwagi.

Banki nie chcą informować o długach

Dużym problemem jest często ustalenie, jak duża kwota długo obciąża przypadający nam spadek. Jak informuje biuro Rzecznika Finansowego, problemem jest tajemnica bankowa.

Ustalenie rzeczywistej sumy zadłużenia spadkobiercy może okazać się problematyczne, ze względu na tajemnicę bankową lub przedsiębiorstwa. Są nią objęte banki, instytucje pożyczkowe i przedsiębiorstwa prowadzące rejestry długów. Mogą one więc odmówić udzielenia informacji o stanie zadłużenia aż do stwierdzenia nabycia spadku. Nie jest to zatem sytuacja korzystna dla spadkobiercy – mówi Krzysztof Witkowski, radca prawny w biurze Rzecznika Finansowego.

Co mogą zrobić spadkobiercy?

W przypadku każdego spadku, spadkobiercy mają trzy możliwości – mogą odrzucić spadek, mogą go przyjąć go wprost lub przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza.

Pierwsze rozwiązanie pozbawia nas prawa do spadku, ale także rozwiązuje problem ewentualnych roszczeń, wynikających z zadłużenia. Jeśli wiemy, że wartość długów przekracza wartość dziedziczonego majątku, to poprzez odmowę przyjęcia spadku uwalniamy się od konieczności spłaty ciążącego na nim długu.

Drugim rozwiązaniem – przyjęcie spadku wprost - oznacza, że przejmujemy całość spadku i całość ciążących na nim długów. To rozwiązanie jest najlepsze, gdy spadek nie jest obciążony długiem albo gdy dług jest znacznie mniejszy niż wartość dziedziczonego majątku.

Wreszcie trzecie rozwiązanie – przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – wydaje się najlepsze w sytuacji, kiedy nie znamy wielkości długu, jakim obciążony jest dziedziczony majątek. Wybierając tę metodę przejęcia spadku uzyskujemy do niego prawo i jednocześnie ograniczamy odpowiedzialność za długi do wartości równej wartości przejmowanego majątku. Jeśli więc wartość długów przekracza wartość spadku, nie będziemy musieli tej nadwyżki spłacać.

Podjęliśmy decyzję i co dalej?

Jeśli decydujemy się na odrzucenie spadku, będziemy musieli złożyć odpowiednie oświadczenie przed sądem lub u notariusza (składanie oświadczeń u notariusza wiąże się z dodatkowymi kosztami, ale pozwala szybciej załatwić sprawę). Również przyjęcie spadku wprost będzie wiązać się z koniecznością złożenia oświadczenia. Trzeba je złożyć w ciągu 6 miesięcy od chwili, gdy dowiedzieliśmy się o przysługującym nam spadku.

Jeśli jednak nie podejmiemy żadnej decyzji, to po 6 miesiącach automatycznie odziedziczymy spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Oczywiście, jeśli chcemy procedurę przyspieszyć, wówczas także możemy złożyć odpowiednie oświadczenie.

Warto dodać, że z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza wiąże się konieczność dokonania spisu oddziedziczonego majątku (czyli spisu inwentarza). Można to zrobić z pomocą specjalistów albo samodzielnie, wykorzystując wzór przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Wynikająca ze spisu wartość majątku będzie stanowić górną granicę naszej odpowiedzialności za długi.

Advertisement
Advertisement

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

SmartHome oczami dzieci - wymarzony pokój

O jakim pokoju marzą dzieci? Przyjrzymy się bliżej inteligentnemu oświetleniu i sprawdzimy jak dzieci same zmieniają pokój w krainę marzeń. SmartHome w Komputroniku. http://Komputronik-SmartHome

Advertisement