Jak kupić obligacje skarbowe krok po kroku

Przy niskim oprocentowaniu lokat na atrakcyjności zyskują obligacje detaliczne. Warto się dowiedzieć, jak się je kupuje, aby zyskać alternatywę dla lokowania pieniędzy w banku


O czym przeczytasz?

Kobieta inwestuje

Obligacje detaliczne sprzedaje Skarb Państwa poprzez bank PKO BP. To ten bank organizuje sprzedaż i rozliczenia transakcji, przez PKO BP wypłacane są także odsetki. W rezultacie klienci PKO BP mają ułatwiony zakup tych papierundefinedw, co jednak nie oznacza, że trzeba być klientem tego banku, aby mundefinedc kupować obligacje.

Potrzebny jest rachunek rejestrowy

Żeby mundefinedc kupić obligacje, potrzebny jest rachunek rejestrowy. To na nim zapisane są dane o liczbie i wartości posiadanych papierundefinedw, a także wszystkie operacje związane z kupnem i sprzedażą. Taki rachunek jest bezpłatny.

Ważne! Rachunek rejestrowy nie jest ani rachunkiem bankowym, ani rachunkiem papierundefinedw wartościowych. Nie jest to więc konto maklerskie ani konto bankowe. To po prostu rejestr posiadaczy obligacji.

Zakup przez internet

Najprostszą metodą zakupu obligacji jest zrobienie tego przez internet. Trzeba wejść na stronę obligacjeskarbowe.pl i tam odnaleźć zakładkę o nazwie undefinedKanały sprzedażyundefined. Potem należy wybrać link prowadzący do strony, przez ktundefinedrą można kupować obligację.

Konieczna jest rejestracja. Do tego konieczne jest podanie danych, łącznie z PESELem i numerem dokumentu tożsamości. Konieczne jest także podanie numeru rachunku bankowego, z ktundefinedrego dokonamy przelewu środkundefinedw na pierwszy zakup.

Ważne! Musimy pamiętać, aby przelewu pieniędzy dokonać właśnie z rachunku, ktundefinedrego numer podaliśmy. Ten przelew będzie bowiem także potwierdzeniem naszej tożsamości i danych, ktundefinedre wpisaliśmy przy rejestracji. Dlatego powinny być one zgodne z danymi, jakie są przypisane do rachunku bankowego, z ktundefinedrego dokonamy przelewu.

Po rejestracji wchodzimy do części zakupowej serwisu, wybieramy rodzaj obligacji i ich liczbę, a potem przelewamy kwotę, jaka jest potrzebna do ich zakupu. Po transakcji bank przesyła nam potwierdzenie zakupu.

Zakup w banku lub biurze maklerskim

Obligacje można kupić rundefinedwnież w placundefinedwkach PKO BP lub jego biura maklerskiego. Listę miejsc, gdzie można złożyć zlecenie zakupu, rundefinedwnież można znaleźć na stronach obligacjeskarbowe.pl. A potem wystarczy wybrać się do jednego z nich undefined koniecznie z dokumentem tożsamości undefined i najpierw założyć rachunek rejestrowy, a potem złożyć zlecenie zakupu. Potem, oczywiście, trzeba dokonać przelewu i transakcja zostanie przeprowadzona.

Zakup przez telefon

Zakupu obligacji można dokonać także przez telefon. Jednak aby uzyskać taką możliwość, trzeba wybrać się do oddziału banku, gdzie obligacje są sprzedawane. Tam trzeba założyć rachunek rejestrowy a następnie aktywować dostęp do niego przez telefon.

Reszta jest już prosta undefined wystarczy zadzwonić, złożyć zlecenie zakupu obligacji u konsultanta i przelać pieniądze. Potem dostajemy potwierdzenie transakcji.

Para kupuje obligacje

Odsetki i wykup obligacji

Wszystkie obligacje skarbowe dają zysk w postaci odsetek. W przypadku niektundefinedrych z nich odsetki są wypłacane. Po złożeniu odpowiedniej dyspozycji mogą trafić na nasze konto. Inne są tak skonstruowane, że odsetki są dopisywane do wartości obligacji i w kolejnym okresie już undefinedpracująundefined dla nas, a na nasze konto trafiają dopiero przy wykupie obligacji.

Od wypłacanych odsetek potrącany jest podatek w wysokości 19 proc. Podatek naliczany jest przez bank i on przelewa go do urzędu skarbowego. To, co dostajemy w postaci odsetek, są to środki już po potrąceniu podatku.

Ale na obligacjach można zarabiać jeszcze inaczej. Wcześniej w sprzedaży były obligacje premiowe. Poza odsetkami dawały one jeszcze prawo do udziału w losowaniu dodatkowych nagrundefinedd pieniężnych. Ci, ktundefinedrzy mieli szczęście, uzyskiwali dodatkowe zyski.

Dodatkową możliwość zarabiania dostają ci, ktundefinedrzy mieli już obligacje i przetrzymali je do wykupu, czyli do momentu, gdy wypłacane są nie tylko odsetki, ale i zainwestowany kapitał. Takie osoby mogą zamiast wypłaty zainwestować nowe obligacje. Zwykle dostają możliwość kupna nowych papierundefinedw po nieco obniżonej cenie, np. po cenie niższej o 0,1 proc., czyli o 10 groszy (cena nominalna obligacji detalicznych zawsze wynosi 100 zł). Jeśli zdecydujemy się na zamianę, nasze zyski będą nieco wyższe niż w sytuacji, kiedy kupujemy nowe obligacje.

Przykład. Kupiliśmy dziesięć obligacji dwuletnich, ktundefinedrych oprocentowanie wynosi 1 proc., a zyski doliczane są do wartości obligacji. A więc po dwundefinedch latach powinniśmy otrzymać 1016,28 zł (bo zysk z 10 obligacji to 20,1 zł minus 19 proc. podatku). Możemy te pieniądze wypłacić, a możemy zainwestować w 10 nowych obligacji dwuletnich. Jako że przy zamianie cena wynosi 99,9 zł za obligację, na nowe papiery wydamy 999 z, zaś 17,28 zł trafi na nasze konto.

Rodzaje obligacji

Obecnie w sprzedaży jest kilka rodzajundefinedw obligacji. Można kupić obligacje trzymiesięczne (czyli po trzech miesiącach następuje wykup obligacji), dwuletnie, trzyletnie, czteroletnie, sześcioletnie, dziesięcioletnie i dwunastoletnie. A więc jeśli kupujemy obligacje trzymiesięczne, to inwestujemy pieniądze na trzy miesiące. Jeśli sześcioletnie undefined to na sześć lat.

Niektundefinedre mają stałe oprocentowanie. Tak jest w przypadku obligacji dwuletnich, ktundefinedre w każdym z dwundefinedch lat dają odsetki w wysokości 1 proc. rocznie.

Zdecydowana większość obligacji ma jednak oprocentowanie zmienne. W pierwszym roku undefinedżyciaundefined obligacji obowiązuje oprocentowanie, ktundefinedre zostało ogłoszone przez ministerstwo finansundefinedw w momencie wprowadzenia papieru do sprzedaży. W kolejnych latach to oprocentowanie się zmienia undefined zwykle uzależnione jest od inflacji, powiększonej o dodatkową premię (oficjalnie nazywa się to marżą).

Przykład. Weźmy obligacje czteroletnie, ktundefinedre są obecnie sprzedawane. W pierwszym roku od zakupu ich oprocentowanie wynosi 1,3 proc. W kolejnych trzech latach oprocentowanie będzie rundefinedwne inflacji powiększonej o 0,75 proc. Czyli jeśli inflacja w pierwszym roku wyniesie np. 2 proc., to oprocentowanie będzie rundefinedwne 2,75 proc.

Obligacje rundefinedżnią się także sposobem, w jaki wypłacane są zyski. A więc w przypadku obligacji czteroletnich wypłacane są one po każdym roku na wskazane przez nas konto. Ale już na przykład w przypadku wspomnianych już obligacji dwuletnich odsetki z pierwszego roku dodawane są do wartości kapitału obligacji. Czyli po pierwszym roku do 100 zł kapitału dodawany jest 1 zł z odsetek i w drugim roku odsetki liczone są już od kwoty 101 zł.

Takie postępowanie nazywa się kapitalizacją odsetek. Kapitalizacja odsetek obowiązuje także w przypadku obligacji sześcioletnich, dziesięcioletnich i dwunastoletnich.

No i wreszcie niektundefinedre obligacje nie są dostępne dla wszystkich klientundefinedw. Papiery sześcioletnie i dwunastoletnie mogą kupić tylko ci, ktundefinedrzy otrzymują świadczenie 500+ i chcą te pieniądze odłożyć na przyszłość.

Co można zrobić z obligacjami?

Z obligacjami można zrobić to samo, co z innymi papierami wartościowymi. A więc można je podarować komuś innemu, na przykład dzieciom czy wnukom, można też je sprzedać. Tyle że aby sprzedaż została odnotowana na rachunku rejestrowym, sprzedający i kupujący muszą zawrzeć umowę i z tą umową pundefinedjść do banku, gdzie nastąpi przekazanie obligacji na nowy rachunek. Obligacje podlegają też dziedziczeniu.

Seniorzy kupujący obligacje

Zdarza się czasem, że właściciel obligacji musi odzyskać zainwestowane pieniądze przed wykupem papierundefinedw. Wtedy po prostu musi złożyć dyspozycję undefined przez internet, telefon czy w oddziale.

Niestety, taki przedwczesny wykup kosztuje. Cena jest rundefinedżna w zależności od obligacji, ale wynosi między 0,7 a 2 zł w przeliczeniu na jedną obligacje. Podane kwoty to wartości maksymalne undefined chodzi o to, że przy takim wykupie państwo nigdy nie pobiera więcej niż wyniosły naliczone odsetki.

Przykład. Przedwczesny wykup obligacji trzyletnich o zmiennej stopie procentowej kosztuje 0,7 zł. Obecnie sprzedawane obligacje mają oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym (te okresy są pundefinedłroczne) w wysokości 1,1 proc. A więc po pierwszych 6 miesiącach właściciel obligacji dostanie 0,55 zł. Jeśli wtedy zdecyduje się na wcześniejszy wykup, to koszty pochłoną tylko 0,55 zł. Cały zainwestowany kapitał klient dostanie bez uszczerbku.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!