Jak zapewnić środki do życia rodzinie na wypadek niespodziewanej śmierci? Można w banku złożyć dyspozycję wkładem

Czasy nie są łatwe, więc warto zastanowić się nad tym, jak w razie niespodziewanej śmierci zapewnić najbliższym dostęp do środków na rachunku bankowym


O czym przeczytasz?

Składanie podpisu pod umową

Niespodziewana śmierć jednego z członków rodziny czasem prowadzi do braku środków do życia. Czasem zaś problemy pojawiają się w razie konieczności poniesienia wydatków na organizację pogrzeby. Te kłopoty są tym bardziej dotkliwe, jeśli na kontach bankowych zmarłego są sumy, które wystarczyłyby przynajmniej na część wydatków.

Można dysponować wkładem na wypadek śmierci

Jednym ze sposobów na uniknięcie takiej sytuacji jest dyspozycja wkładem. To rozwiązanie zapisane w Prawie bankowym. Przepisy mówią, że dyspozycję wkładem może złożyć posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku rozliczeniowo-oszczędnościowego i lokaty terminowej. Dzięki takiej dyspozycji osoba lub osoby wskazane (bo dyspozycji może być więcej niż jedna) w razie śmierci posiadacza rachunku uzyskają dostęp do jego środków w banku i będą mogli wykorzystać je czy to na bieżące wydatki, czy też na inne potrzeby.

O tym, że są beneficjentami, mogą zostać poinformowani przez posiadacza rachunku, ale nie jest to konieczne. Zgodnie z przepisami, kiedy bank dowie się o śmierci posiadacza rachunku, powinien niezwłocznie powiadomić wskazane osoby, że mają możliwość wypłaty określonych kwot.

 Są ograniczenia

Jednym z ograniczeń, związanych z dyspozycją, jest krąg osób, które mogą stać się jej beneficjentami. A więc dyspozycję można wydać tylko w stosunku do osób najbliższych, czyli na rzecz małżonka, dzieci i wnuków oraz rodziców i dziadków, a także na rzecz rodzeństwa. Dyspozycja na rzecz osób spoza tego kręgu będzie nieskuteczna.

Drugim ograniczeniem jest kwota. Wg prawa bankowego, można takiej dyspozycji dokonać tylko do sumy będącej równowartością dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez GUS za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku. W listopadzie przeciętnego wynagrodzenie wynosiło 5 483,93 zł, a więc maksymalna wartość możliwej wypłaty to nieco ponad 109,6 tys. zł.

Ten limit jest o tyle ważny, że jeśli właściciel konta wydał więcej niż jedną dyspozycję i ich suma przewyższa tę kwotę, to środki będą wypłacane do kwoty 109,6 tys. zł. W rezultacie ostatnia osoba, na której rzecz wydano dyspozycję, może nie dostać wszystkich pieniędzy.

Dyspozycją można objąć tylko część środków

Nie ma jednak konieczności składania dyspozycji, obejmujących całość środków. Właściciel może uznać, że w razie jego śmierci rodzina będzie potrzebować tylko części jego oszczędności, a reszta zostanie podzielona już w ramach spadku. Warto pamiętać, że dyspozycja składana jest co do jednego rachunku, więc właściciel kilku kont może przeznaczyć oszczędności z jednego z nich na potrzeby rodziny, a pozostałe zostaną objęte procedurą spadkową.

Tu ważna uwaga – środki objęte dyspozycją nie wchodzą w skład masy spadkowej. Celem tego rozwiązania jest zapewnienie dostępu do środków dla najbliższych tuż po śmierci właściciela konta, kiedy nie zostało jeszcze przeprowadzone postępowanie spadkowe.

Kiedy można złożyć dyspozycję?

Co do zasady powinno się to zrobić tuż przy założeniu rachunku a bank powinien poinformować klienta o takiej możliwości. Ale zapewne nie będzie problemu, jeśli ktoś zdecyduje się na złożenie takiej dyspozycji również później. Zwłaszcza, że przepisy mówią o tym, że o pierwszeństwie przy wypłacie decyduje data złożenia dyspozycji.

Dyspozycję można także w dowolnym momencie zmienić lub odwołać. Trzeba tylko pamiętać o tym, że zmiana czy też odwołanie musi zostać nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej. Dokładne informacje o przepisach i zasadach, regulujących postępowanie ze środkami zmarłego w bankach, m.in. działanie dyspozycji wkładem, można znaleźć na stronach Rzecznika Finansowego.

Advertisement
Advertisement

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

SmartHome oczami dzieci - wymarzony pokój

O jakim pokoju marzą dzieci? Przyjrzymy się bliżej inteligentnemu oświetleniu i sprawdzimy jak dzieci same zmieniają pokój w krainę marzeń. SmartHome w Komputroniku. http://Komputronik-SmartHome

Advertisement