Chińskie „miasta-gąbki”. Dlaczego przyszłość miast zależy od terenów zielonych?

Coraz częściej zmagamy się z gwałtownymi klęskami żywiołowymi, które nawiedzają wszystkie zakątki świata. Czy nasze miasta ochronią nas przed skutkami zmian klimatu? I jaki związek mają z tym ogródki działkowe? Odpowiedzią są chińskie Sponge Cities.


O czym przeczytasz?

Chińskie miasto, park

Co to jest Sponge City?

W wyniku zmian klimatycznych, w niedalekiej przyszłości czekają nas na zmianę okresy suszy i gwałtownych powodzi. Aby się na to przygotować, nowoczesne miasta powinny działać jak gąbka, ktundefinedra kiedy potrzeba pochłania duże ilości wody, ale w odpowiednim czasie jest w stanie korzystać ze zgromadzonych zasobundefinedw. Program Sponge City polega na kompleksowym projektowaniu miast w sposundefinedb umożliwiający retencję, oczyszczanie i wykorzystywanie wody opadowej. Dotyczy zarundefinedwno terenundefinedw naturalnych jak i zabudowanych w miastach. Nie oznacza to projektowania od zera idealnego miasta, zgodnego z gotowym schematem. Chodzi raczej o modernizację istniejącej infrastruktury lub rozbudowy miast zgodnie z opracowanymi przez specjalistundefinedw wytycznymi.

Chińskie miasta-gąbki

Na całym świecie negatywne skutki zmian klimatycznych są już odczuwalne. Chiny od lat borykają się z problemem lokalnych powodzi będących efektem gwałtownych opadundefinedw. Co więcej, przyspieszony proces urbanizacji przyczynił się do pogorszenia jakości wody. W związku z poważnymi powodziami w 2013 roku Rząd Chiński podjął decyzję o utworzeniu programu undefinedSponge Cityundefined, ktundefinedrym obejmie cały kraj. Zaczęto prowadzić liczne badania i w styczniu 2015 r. chińskie Ministerstwo Finansundefinedw i Gospodarki Wodnej ogłosiło nabundefinedr miast do programu. W programie pilotażowym wzięło udział 16 miast zlokalizowanych we wszystkich 5 strefach klimatycznych Chin. Niektundefinedre miasta wprowadzały nowe rozwiązania dla istniejącej zabudowy, a inne wybudowały nowe dzielnice, w ktundefinedrych miały sprawdzać działanie programu. Rząd chiński przeznaczył na ten cel spore środki finansowe. Wysokość dotacji zależała od wielkości miasta a także osiągniętych wynikundefinedw. Największe miasta będące stolicami prowincji mogły otrzymać na ten cel, w przeliczeniu, nawet ponad 350 milionundefinedw złotych.

Jak działa Sponge City?

Podstawowym celem programu Sponge City są ekologiczne sposoby redukcji zagrożenia powodziowego oraz oczyszczania wundefinedd opadowych. Rekomendowane rozwiązania to

przede wszystkim zachowanie możliwie największych terenundefinedw z gruntem rodzimym, czyli: parkundefinedw, ogrodundefinedw przydomowych oraz tworzenie ogrodundefinedw społecznościowych. W Polsce mamy ogrundefineddki działkowe, ktundefinedre odgrywają tę ważną rolę. Przy gęstej zabudowie, gdzie brak jest naturalnej ziemi, kluczowe okazują się undefinedzielone dachyundefined, a także wertykalne uprawy roślin, tzw. undefinedżyjące ścianyundefined. W celu jednoczesnego zatrzymywania nadmiaru wody opadowej oraz jej oczyszczania zaleca się zakładanie tzw undefinedogrodundefinedw deszczowychundefined, ktundefinedre zawierają kilka naturalnych warstw oczyszczania wody. Jednocześnie już istniejące systemy powinny być stale usprawniane.

Program Sponge City w Polsce

Analogiczne do Sponge City programy wprowadza się także w europejskich miastach. Wdraża je np. Paryż i Berlin. Także w Polsce miasta prowadzą projekty zbliżone do chińskiego, lub wdrażają podobne działania na mniejszą skalę. W Bydgoszczy wprowadzono program undefinedMiasto jak gąbkaundefined. We Wrocławiu został opracowany undefinedKatalog Dobrych Praktykundefined zawierający wytyczne do gospodarowania wodami opadowymi spływającymi z nawierzchni pasundefinedw drogowych, a także działa projekt miejski undefinedZłap deszczundefined, czyli program wspundefinedłfinansowania domowych instalacji zbierających deszczundefinedwkę. W Łodzi, podczas ostatniego festiwalu Łundefineddź Design powstał pierwszy z serii planowanych miejskich ogrodundefinedw deszczowych. Powstawaniu ogrodundefinedw towarzyszył cykl warsztatundefinedw oraz publikacji zawierających szczegundefinedłowe instrukcje samodzielnego wykonania takiej instalacji.

Dla rozwoju szeroko zakrojonych programundefinedw tego typu ważna jest międzynarodowa wspundefinedłpraca. W tym celu powstała chińskoundefinedeuropejska platforma gospodarowania wodą (China Europe Water Platform). W 2017 roku w Finlandii podpisano także deklarację komunikacji między Chinami i UE na rzecz zrundefinedwnoważonego rozwoju 2030, dotyczącego wody. Spotkanie odbyło się z udziałem przedstawicieli wysokiego szczebla z 11 krajundefinedw, UE, Banku Światowego i OECD.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!