Prosument zbiorowy i prosument wirtualny: co warto wiedzieć

Już niedługo wchodzi w życie nowy system rozliczeń prosumenckich. Razem z nim pojawiają się również dwa ciekawe pojęcia, które mogą wiele zmienić na rynku OZE.


O czym przeczytasz?


Farma fotowoltaiczna w Brudzewie wybudowana przez ESOLEO dla ZE PAK

Nowe przepisy wprowadzają możliwość posiadania udziałundefinedw m.in. w farmach fotowoltaicznych położonych z dala od naszego miejsca zamieszkania.

Dlaczego potrzebujemy prosumenta zbiorowego

Rządzący w nowelizacji ustawy o odnawialnych źrundefineddłach energii nareszcie zaadresowali temat odbioru prądu produkowanego na dachu budynku wielorodzinnego przez pojedyncze osoby w nim mieszkające. Oczywiście do tej pory było możliwe zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie spundefinedłdzielni mieszkaniowej, z czego chętnie korzystali np. deweloperzy reklamujący swoje osiedla jako ekologiczne. Na starszych budynkach rundefinedwnież pojawiały się panele, czego przykładem jest Spundefinedłdzielnia Mieszkaniowa Kopernik w Toruniu. Jednak nie jest to rozwiązanie powszechne. Dlaczego? Ponieważ nie do końca mogli z tego korzystać indywidualni mieszkańcy tych wielorodzinnych domundefinedw.

Prąd produkowany w ramach takiej instalacji może aktualnie służyć wyłącznie do zasilania sprzętundefinedw w części wspundefinedlnej, tzn. lamp w korytarzach, wind, pomp ciepła ogrzewających cały budynek. Nie płynie jednak do gniazdek w konkretnych mieszkaniach. Chociaż taka instalacja bez wątpienia wpływa np. na obniżenie czynszu, ktoś na samym początku musi za nią zapłacić. A ponieważ spundefinedłdzielnie i wspundefinedlnoty nie miały na ten moment możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania, rzadko kiedy decydowały się na taki ruch. Zdecydowana większość wspundefinedlnot i spundefinedłdzielni w Polsce nie ma nadwyżek finansowych. Tymczasem instalacja o mocy 16,5 kWp, jaka będzie odpowiednia dla przeciętnej wielkości wspundefinedlnoty mieszkaniowej jeśli bierzemy pod uwagę jedynie przestrzeń wspundefinedlną, to koszt rzędu 70-80 tys. złotych.

Z tego też powodu więcej instalacji pojawia się na dachach budynkundefinedw deweloperskich. Wstępnie to inwestor pokrywa koszty fotowoltaiki, a następnie amortyzuje to ceną mieszkań.

Warto wspomnieć, że boom na fotowoltaikę w polskich domach jednorodzinnych został zapoczątkowany głundefinedwnie dzięki programom wsparcia. Czas, by do zielonej rewolucji zaprosić spundefinedłdzielnie i wspundefinedlnoty.

Prosument zbiorowy, czyli jedna instalacja, ale wielu odbiorcundefinedw

Zgodnie z nowelizacją ustawy o OZE od 1 kwietnia na rynku energetycznym pojawi się nowy gracz: prosument zbiorowy. Upraszczając definicję zawartą w ustawie można powiedzieć, że takim terminem określany będzie prosument produkujący i używający energii z OZE należącej do danego budynku wielolokalowego. Od teraz spundefinedłdzielnia mieszkaniowa, ktundefinedra zdecyduje się wybudować instalację fotowoltaiczną na swoim gruncie lub dachu, może przekazywać wyprodukowany prąd pojedynczym mieszkańcom danej wspundefinedlnoty, a nie tylko wykorzystywać go np. do oświetlania korytarzy.

undefined Prosument zbiorowy zachęci mieszkańcundefinedw budynkundefinedw wielorodzinnych do wspundefinedlnych inwestycji w budowę elektrowni słonecznych undefined mundefinedwi Krzysztof Dziaduszyński, członek zarządu ESOLEO. undefined Tak więc pojedyncze gospodarstwa domowe będące częścią większych wspundefinedlnot mieszkaniowych będą mogły skutecznie ograniczyć swoje wydatki związane z energią elektryczną. Dla nowych inwestycji deweloperskich to rundefinedwnież dobra informacja, ponieważ nowe mieszkania korzystające z OZE z pewnością szybciej będzie można sprzedać.

Montaż i wykonanie takiej instalacji może być wykonane ze środkundefinedw rodzin, ktundefinedre zdecydują się przystąpić do umowy. Będzie ona dokładnie ustalać procentowy udział w wytwarzaniu energii elektrycznej poszczegundefinedlnym inwestorom.

Prosument wirtualny, czyli zabierz swundefinedj prąd ze sobą

Kolejnym ciekawym pojęciem jest prosument wirtualny. Będzie nim każdy, kto podpisze umowę z producentem energii OZE: nie tylko przeciętny Kowalski, ale rundefinedwnież małe i średnie firmy. Dodatkowo także samorządy terytorialne, ktundefinedre zdecydują się być udziałowcem np. farmy fotowoltaicznej lub postawić własną i rozdzielić prawo do używania płynącego z niej prądu.

Co ważne, można zostać prosumentem wirtualnym korzystającym z prądu produkowanego przez instalację z dala od naszego miejsca zamieszkania. Dzięki temu, jeśli nie mamy u siebie możliwości postawić instalacji, ponieważ nie mamy dobrze nasłonecznionej działki albo działki w ogundefinedle, możemy wykupić udziały w farmie fotowoltaicznej budowanej w miejscu doskonale nasłonecznionym w sąsiednim wojewundefineddztwie.

undefined Otworzy to nowe możliwości na rynku OZE. Skorzystają na tym rozwiązaniu szczegundefinedlnie ci, ktundefinedrzy nie posiadają własnego dachu lub nie mają możliwości zamontowania instalacji na swojej nieruchomości undefined wyjaśnia Krzysztof Dziaduszyński. undefined Mieszkańcy miast uzyskają możliwość dostępu do zielonej energii, przy pomocy własnej elektrowni oddalonej od nawet o setki kilometrundefinedw od własnego mieszkania czy domu. To rozwiązanie zwiększy niezależność energetyczną gospodarstw domowych.

Niestety, na te zmiany przyjdzie nam trochę poczekać. Prosumentem wirtualnym będzie można zostać od 2 lipca 2024 roku. Warto wiedzieć, że takie rozwiązanie jest już stosowane na świecie, np. w USA, gdzie Kalifornijczycy mogą skorzystać z programu Multifamily Affordable Solar Housing (MASH) i na Litwie.

A jak to będzie rozliczane?

Prosument zbiorowy i wirtualny będą rozliczani tak samo, jak prosumenci posiadający instalacje przy domach jednorodzinnych, czyli w systemie net-billingu. Nadwyżka produkowanego przez ich instalacje prądu będzie sprzedawana do sieci, a w czasie większego zużycia będzie kupowana. Zarundefinedwno wirtualny jak i zbiorowy prosument nie może posiadać instalacji większej niż 50 kW.

Wiosna to świetny czas na inwestycję w fotowoltaikę! Umundefinedw się na bezpłatną konsultację ze specjalistą ESOLEO.

Po więcej informacji na temat fotowoltaiki zapraszamy na kanał YouTube. Zachęcamy do obejrzenia naszego cyklu materiałundefinedw edukacyjnych #OkiemEksperta, ktundefinedrą realizujemy wespundefinedł z ESOLEO.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!